Sprawozdanie Poselskie 2016 – czyli jak pracowali posłowie

25 października 2016 roku minął dokładnie rok od wyborów parlamentarnych w 2015 roku, w których mieszkańcy Gdańska, Sopotu, powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego wybrali 12 posłów na Sejmu VIII kadencji (2015-2019). Uznaliśmy, że pierwszy rok służby poselskiej to świetna okazja, żeby zapytać naszych posłów, jak przepracowali ten okres? Co uważają za swoje największe osiągnięcia w pracy poselskiej? W końcu, jakie cele stawiają sobie na kolejny rok pracy?

Całej dwunastce zadaliśmy dwa krótkie i konkretne pytania:

  1. Proszę o podanie swoich 3 największych osiągnięć w Pani/Pana pracy poselskiej od czasu wyborów parlamentarnych w 2015 roku?
  2. Proszę o podanie 3 najważniejszych celów, które zamierza Pani/Pan zrealizować jako poseł w przeciągu kolejnego roku?

Pytania wysłaliśmy pocztą elektroniczną 26 października 2016 r. ok. godz. 22.00. na podane przez posłów adresy poczty elektronicznej. W przypadku, gdy poseł takowej skrzynki nie miał albo nie podał takiego na  swojej stronie internetowej tudzież profilu na FB, wówczas wysłaliśmy je na adres poczty elektronicznej przyznany posłowi przez  Kancelarię Sejmu (imię.nazwisko@sejm.pl). Na udzielenie odpowiedzi posłowie mieli czas do 3 listopada br., do godz. 16.00.

Przesłane do redakcji Gdańsk Strefa Prestiżu odpowiedzi zamieściliśmy  wg kolejności alfabetycznej.

Ocenę pracy posłów pozostawiamy czytelnikom Gdańsk Strefa Prestiżu. Jednocześnie wszystkim posłom, którzy wzięli udział w ankiecie i zechcieli podzielić się efektami swojej dotychczasowej pracy serdecznie dziękujemy.

poseł Mgdalena Błeńska

Błeńska Maria Magdalenia – Kukiz15′

Komisje sejmowe: Komisja Infrastruktury, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Staż parlamentarny: brak

Proszę o podanie swoich 3 największych osiągnięć w Pani pracy poselskiej od czasu wyborów parlamentarnych w 2015 roku?

1. Złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przy inwestycji budowlanej na terenie legendarnego Kina Neptun, w skutek czego nastąpiła zmiana na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a gdy ujawniliśmy nieprawidłowości w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Szkolenia Kierowców z siedzibą w Koszalinie, zostały podjęte kroki przez Wojewodę oraz Ministerstwo celem wyjaśnienia sprawy – niewykluczone, że sprawą również zajmie się prokurator.

2. Sprawdziliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej ponad 200 spółek komunalnych z województwa pomorskiego, zatrudnienie we wszystkich zarządach powiatów, a także tworzymy mapę podatkową województwa.

3. Znalazłam się pośród 20 najbardziej aktywnych posłów pod względem ilości składanych interpelacji.

Proszę o podanie 3 najważniejszych celów, które zamierza Pani zrealizować jako poseł w przeciągu kolejnego roku?

1. Praca nad nowopowstającym Kodeksem Urbanistyczno Budowlanym tworzonym w Ministerstwie Infrastruktury, na rzecz uproszczenia i uporządkowania przepisów dotyczących szeroko rozumianego budownictwa, procesu inwestycyjnego oraz ładu przestrzennego tak, aby były one bardziej przyjazne i przejrzyste dla wszystkich użytkowników tychże przepisów, w szczególności dla obywateli.

2. Zniesienie systemowej dyskryminacji małych i średnich przedsiębiorców (MiSi), stanowiących podstawę polskiej gospodarki (tworzących 75% polskiego PKB oraz 70% miejsc pracy w Polsce).

3. Zmiana przepisów dotyczących obrony koniecznej tak, aby Polacy mieli możliwość rzeczywistej obrony siebie i swojej rodziny oraz poczucie bezpieczeństwa wobec sądów i innych organów państwowych.

fot. Wojtek Jakubowski /KFP

Borowczak Jerzy – PO

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP, Komisje sejmowe: Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Staż parlamentarny: poseł III kadencji, poseł VI kadencji, poseł VII kadencji

Proszę o podanie swoich 3 największych osiągnięć w Pana pracy poselskiej od czasu wyborów parlamentarnych w 2015 roku?

Przechodząc do pracy poselskiej w Sejmie VIII kadencji w opozycji postanowiłem kontynuować prace, które były dla mnie priorytetem w poprzedniej kadencji. Jak szczegółowo informowałem w moich sprawozdaniach na koniec VII kadencji, głównymi obszarami moich działań jako posła była aktywność na rzecz rozwoju przemysłu stoczniowego (w ubiegłej kadencji przyczyniłem się do powstania nowych 1500 miejsc pracy w tym przemyśle). Drugim obszarem działań było i jest wspieranie przemysłu bursztynowego, właścicieli ogródków działkowych oraz spółdzielców. Wiele tym dziedzinom w Gdańsku i w regionie pomorskim poświęciłem czasu w minionej kadencji, co spotkało się z uznaniem tych środowisk , zatem nadal kontynuuję pracę na rzecz ich rozwoju.

Proszę o podanie 3 najważniejszych celów, które zamierza Pan zrealizować jako poseł w przeciągu kolejnego roku?

1. Działalność na rzecz pojednania narodowego w duchu poszanowania wartości demokratycznych i państwa prawnego.

2. Kontynuacja działalności z ostatnich 12 miesięcy i ostatnich lat wymienionych powyżej w odpowiedzi na pytanie działalności od wyborów w 2015 roku.

3. Wspieranie działalności władz miasta Gdańska i regionu pomorskiego w utrzymaniu pozycji lidera w absorpcji środków unijnych na rzecz rozwoju Gdańska i regionu.

zdjecie-malgorzata-chmielChmiel Małgorzata – PO

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP, Komisje sejmowe: Komisja Infrastruktury, Komisja Gospodarki i Rozwoju, Staż parlamentarny: brak

Proszę o podanie swoich 3 największych osiągnięć w Pani pracy poselskiej od czasu wyborów parlamentarnych w 2015 roku?

1. Szanowni Państwo, w ostatnim roku udało mi się przede wszystkim naświetlić kilka wiele problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Pomorza. Po pierwsze. Również dzięki moim staraniom udało się uzyskać dofinansowanie z budżetu centralnego do budowy mostu na Wyspę Sobieszewską. Jest to o tyle istotne, iż dofinansowanie z budżetu centralnego pozwoliło na odciążenie budżetu miasta. Złożyłam 4 poprawki do budżetu Państwa na 2016 rok: 1. Budowa mostu na Wyspę Sobieszewską, 2. Remont zabytkowego Mostu w Tczewie, 3. Budowa Drogi Zielonej w Gdańsku, 4. Budowa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta.

2. Opracowałam i złożyłam w imieniu PO projekt nowej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowniach wiatrowych.

3. Czynnie zaangażowałam się w sprawy środowiska osób niepełnosprawnych.

Proszę o podanie 3 najważniejszych celów, które zamierza Pani zrealizować jako poseł w przeciągu kolejnego roku?

1. Moje priorytety na najbliższy czas to doprowadzenie do budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta.

2. Uzyskanie funduszy na II etap remontu zabytkowego mostu w Tczewie.

3. Chciałabym również zaangażować się w zmianę obowiązującego prawa budowlanego. W szczególności ustawą Kodeks Budowlany, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami.

Adam KorolKorol Adam – PO

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP, Komisje sejmowe: Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji; Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Staż parlamentarny: brak

Proszę o podanie swoich 3 największych osiągnięć w Pan pracy poselskiej od czasu wyborów parlamentarnych w 2015 roku?

1. Jako członek opozycji nie mam mocy sprawczej – mogę jednak i zadaję rządzącym pytania dotyczące spraw, które moim zdaniem idą w złym kierunku. Efekt to ponad 80 interpelacji, czyli wystąpień do ministrów obecnego rządu, które zgodnie z procedurą nie mogą pozostać bez pisemnej odpowiedzi. Wśród nich były także sprawy związane bezpośrednio z Pomorzem (nielegalne wydobycie bursztynu, Muzeum II Wojny Światowej, broń chemiczna w Bałtyku, kanał przez Mierzeję Wiślaną, zamknięcie małego ruchu granicznego, Droga Kaszubska). Mam satysfakcję, że niekiedy interpelacje zmuszają rządzących do zweryfikowania wcześniejszych wystąpień lub zaniechania określonych decyzji.

2. W kilku konkretnych sytuacjach pomogłem gdańskim szkołom sportowym w rozwiązaniu ich problemów.

3.  Jako członek sejmowej Komisji Kultury Fizycznej miałem realny udział w zacieśnieniu współpracy MSiT ze Światową Agencją Antydopingową.

Proszę o podanie 3 najważniejszych celów, które zamierza Pan zrealizować jako poseł w przeciągu kolejnego roku?

1. Otwarcie klasy sportów wodnych w ZSO w Gdańsku.

2. Działania na rzecz organizacji w Polsce dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy.

3. Walka o zaniechanie wprowadzenia od września 2017 roku reformy edukacji.

ewa_lieder_sejm_2015Lieder Ewa – N.

Klub Poselski .Nowoczesna, Komisje sejmowe: Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisja Rolnictwa i Wsi. Staż parlamentarny: brak

Proszę o podanie swoich 3 największych osiągnięć w Pani pracy poselskiej od czasu wyborów parlamentarnych w 2015 roku?

1. W ciągu ostatniego roku 51 razy wygłaszałam oświadczenie w imieniu klubu lub zadawałam na ich temat pytanie, wysłałam 25 interpelacji i 4 zapytania, wiele w sprawach lokalnych. Co poniedziałek spotykam się z mieszkańcami i mieszkankami Gdańska i regionu. Odwiedzam miejscowości Pomorza, spotykając się z obywatelami i lokalnymi samorządami, ale też przy okazji wyjazdowych posiedzeń Sejmiku Województwa Pomorskiego.

2.  Miałam spory udział w nagłośnieniu aktywności ministra środowiska – z racji członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Uczestniczyłam w działaniach związanych z ochroną Puszczy Białowieskiej – moja pierwsza interpelacja, jeszcze w 2015 roku, dotyczyła właśnie wycinki Puszczy.

3. Za pewien sukces mogę uznać zmianę w przepisach dotyczących wycinki drzew przy torach kolejowych – w całej Polsce pod topór poszły setki tysięcy drzew, kolejne miliony zaplanowano do wycinki.

Proszę o podanie 3 najważniejszych celów, które zamierza Pani zrealizować jako poseł w przeciągu kolejnego roku?

1. Niedawno zostałam członkinią sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – będę miała szansę bardziej skoncentrować uwagę na sprawach miast i polityki miejskiej. Wyzwaniem będzie doprowadzenie do uchwalenia przepisów metropolitalnych, w tym ułatwiających wprowadzenie biletu metropolitalnego.

2. Planuję też na bieżąco monitorować, jako posłanka opozycyjna, realizację przez rząd Krajowej polityki miejskiej – to niezły dokument, ale ma wadę – został przyjęty przez poprzedni rząd.

3. Ponieważ zajmuję się też tematem alimentów, nie odpuszczę tematu wprowadzenia rozwiązań zwiększających ich ściągalność, ponieważ milion dzieci w Polsce nie otrzymuje alimentów. A mamy ciągle przyzwolenie społeczne na unikanie ich płacenia.

agnieszka-pomaskaPomaska Agnieszka – PO

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP, Komisje sejmowe: Komisja do spraw Unii Europejskiej. Staż parlamentarny: poseł VI kadencji, poseł VII kadencji

Proszę o podanie swoich 3 największych osiągnięć w Pani pracy poselskiej od czasu wyborów parlamentarnych w 2015 roku?

1. W ostatnim roku Posłanka Agnieszka Pomaska podjęła działania, które doprowadziły do odsunięcia w czasie połączenia Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Mimo, iż nadal nie jest pewne czy decyzja Ministra Kultury – de facto rujnująca wielki potencjał Muzeum II Wojny Światowej – ostatecznie nie wejdzie w życie, warto podkreślić fakt, iż wraz z innymi posłami dbającymi o dorobek kulturowy regionu i Polski, Agnieszce Pomaskiej udało się powstrzymać ten destrukcyjny proces.

2. Za sukces Posłanki Pomaskiej uznać można również odejście ekipy rządzącej od pomysłu przeniesienia siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej z Gdańska do Warszawy. W odpowiedzi na interpelację Agnieszki Pomaskiej Premier Beata Szydło poinformowała, iż Rada Ministrów nie przygotowuje propozycji zmiany ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej zakładającej przeniesienie siedziby POLSA z Gdańska do stolicy. To ważna deklaracja pozwalająca regionowi pomorskiemu zachować w swoich granicach siedzibę prestiżowej instytucji rządowej.

3. Ponadto Posłanka Pomaska blisko współpracuje z gdańszczanami i pomorzanami – swoimi wyborcami. W przeciągu ostatniego roku podjęła ponad 100 interwencji na rzecz obywateli. Poprzez rozmowy – osobiste czy telefoniczne – oficjalne pisma oraz interpelacje i zapytania poselskie udało się jej pomóc wielu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Proszę o podanie 3 najważniejszych celów, które zamierza Pani zrealizować jako poseł w przeciągu kolejnego roku?

W przeciągu najbliższego roku oraz dwóch kolejnych lat mojej kadencji posła Agnieszka Pomaska chciałaby nadal skutecznie reprezentować interesy Gdańska i Pomorza oraz ich mieszkańców. Ponadto, oprócz kontynuacji działań na rzecz odrębności Muzeum II WŚ, chciałaby nadal walczyć o przywrócenie przez rząd małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską, gdyż jest to – a właściwie był – ważny element napędzający pomorski handel.

Grzegorz RaczakRaczak Grzegorz – PiS

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Komisje sejmowe: Komisja Zdrowia Staż parlamentarny: brak (ślubowanie złożył: 08.06.2016 r.)

Proszę o podanie swoich 3 największych osiągnięć w Pana pracy poselskiej od czasu wyborów parlamentarnych w 2015 roku?

1.  Przekonałem Ministerstwo Edukacji, żeby do podstawy programowej nauczania w polskich szkoła zostały wpisane nowe, znacznie rozszerzone zapisy dotyczące nauki z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obecnie koordynuję prace grupy 11 ekspertów przygotowujących zapisy podstawy programowej, w oparciu o którą miliony dzieci w polskich szkołach będą zdobywać praktyczną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Chcemy, żeby w podstawie programowej znalazły się ważne zalecenia, aby już u najmłodszych  dzieci kształtować właściwe wzorce zachowań prozdrowotnych, uwzględniające zwalczanie potrzebę otyłości, potrzebę ruchu fizycznego, zwalczanie nikotynizmu.

2. Złożyłem wniosek do POLKARDUu o pilotażowe przeszkolenie nauczycieli i uczniów w 50  wybranych szkołach w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli pilotaż uzyska finansowanie, doświadczenia, które zdobędziemy dzięki temu projektowi, pozwolą nam przygotować modelowy system szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla  wszystkich szkół w Polsce.

3. Współpracuję z weteranami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Udało mi się pozyskać sponsorów i  zakupić aparaty słuchowe dla małej grupy żołnierzy z Gdańska.

Proszę o podanie 3 najważniejszych celów, które zamierza Pan zrealizować jako poseł w przeciągu kolejnego roku?

1. Przede wszystkim zwieńczenie prac nad podstawą programową dla polskich szkół z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i przygotowanie modelu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

2. Chciałbym pozyskać finansowanie na zakupu co najmniej tysiąca aparatów słuchowych dla polskich bohaterów, żołnierzy Armii Krajowej. Czynie w tym temacie starania i mam wstępne zapewnienia od najwyższych władz, że takie środki się znajdą.

3. Dążę do tego, żeby we wszystkich gminach w województwie pomorskim, w tych miejscach w przestrzeni publicznej gdzie wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca, znalazły się automatyczne defibrylatory AED do ratowania życia.

Posłowie którzy nie odpowiedzieli na zadane pytania:

Tadeusz Cymański

 Cymański Tadeusz, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.  Komisje sejmowe: Komisja Finansów Publicznych, Komisja ds. Unii Europejskiej Staż parlamentarny: poseł III kadencji, poseł IV kadencji, poseł V kadencji, poseł VI kadencji

 

 

 

Jan Kilian

 Killian Jan, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Komisje sejmowe: Komisja Infrastruktury, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, Staż parlamentarny: brak

 

 

 

Sławomir Neumann

Neumann Sławomir, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP. Komisje sejmowe: Komisja Finansów Publicznych; Komisja Zdrowia. Staż parlamentarny: poseł VI, poseł VII kadencji

 

 

 

Jarosław Sellin

Sellin Jarosław, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Komisje sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych Staż parlamentarny: poseł V kadencji, poseł VI kadencji, poseł VII kadencji

 

 

 

 

Kazimierz Smoliński

Smoliński Kazimierz, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Komisje sejmowe: Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Staż parlamentarny: poseł VI kadencji, poseł VII kadencji

 

 

 

Sprawozdanie dla Gdańsk Strefa Prestiżu przygotował Mateusz Błażewicz


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

One thought on “Sprawozdanie Poselskie 2016

  • Poseł Smoliński (PIS) nie odpowiedział na pytania dotyczące jego pracy przez ostatni rok, ale za to ochoczo wydał w formie papierowej (gazetka) kolorowe 8-stronicowe sprawozdanie poselskie zachwycające się osiągnięciami i wspaniałym rokiem 2016. Dziwnym trafem ten bezpłatny (ciekawe czyim kosztem wydrukowany) materiał pełen „zachwytów” nad rządami pisu znalazł się w skrzynkach pocztowych mieszkańców Gdańskiego Starego Miasta.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.