Historia Gdańskiej Zawodowej Straży Pożarnej sięga 1859 roku. Drużyna strażacka składała się z inspektora przeciwpożarowego, grupy ponad 20 strażaków, 35 stażystów i 4 woźniców. Do dyspozycji mieli oni zabudowania Dworu Miejskiego (między obecnymi ulicami Za Murami, Ogarną, Bogusławskiego i Podgarbary). Dodatkowo w przedmieściach ówczesnego Gdańska pracowało 4 strażaków.

Pierwszą grupą strażaków, która przyjechała do miasta już w kwietniu 1945 roku, tworzyli ochotnicy z Piotrkowa Trybunalskiego. Otrzymali oni ocalały budynek posterunku straży pożarnej we Wrzeszczu. Stworzono tam I jednostkę straży, w kwietniu i maju powołano kolejne jednostki: w Oliwie, Nowym Porcie i na Oruni.

15 kwietnia 1945 roku przy Reducie Wyskok (wtedy jeszcze Bastion-Ausprung) miejsce znalazła II jednostka Straży Pożarnej. Jej pierwszym dowódcą jest ppor. poż Stanisław Hecold. Ze względu na zniszczenia miasta od samego początku jednostka powstaje w bardzo trudnych warunkach. Koszary strażackie znajdują się w zaadoptowanych barakach, a garaże to dawne stajnie. Umundurowanie czy obuwie to przefarbowana i odpowiednio dostosowana odzież poniemiecka. Brakuje sprzętu, który czasem pozyskuje się z okolicznych pobojowisk. W 1948 roku oddział otrzymuje samochód strażacki oraz motopompę. Wcześniej używane były wyłącznie zaprzęgi konne. Braki widoczne były także w obsadzie. Niemal jedną trzecią pracowników jednostki stanowili obywatele niemieccy.

Wraz z początkiem lat 50. w ramach doposażenia poszczególnych jednostek na Reducie Wyskok pojawiają się 2 radiotelefony, które poprawiają niezbędną łączność. Do początku lat 60. obiekt zostaje w pełni wyremontowany i dostosowany do potrzeb strażaków. Sukcesywnie zostaje modernizowany sprzęt, chociażby samochód Jelcz. W końcu wyburzono też drewniane baraki.

Początek lat 90. przynosi poważniejsze zmiany. Zawodowa Straż Pożarna zostaje wcielona w struktury MSWiA. W roku 1994 na mocy rozkazu Komendanta Wojewódzkiego dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 2 zostaje kpt. Andrzej Rószkowski. Dzięki jego niezwykłej operatywności wymienione zostaje ogrzewanie węglowe na gazowe, powstaje z prawdziwego zdarzenia siłownia oraz sauna. Nowy dowódca dba również o estetykę jednostki. Powstaje zielony kącik i oczko wodne oraz zostaje naprawiona nawierzchnia placu. Najważniejszym dokonaniem stało się powołanie do życia w 1995 roku profesjonalnej Grupy Ratownictwa Wodnego. Jednostka wyposażona zostaje w niezbędny sprzęt płetwonurkowy.

Latem 2009 roku jednostka przeniesiona została do nowego gmachu przy ul. Siennickiej 30/40. Swym rejonem działania obejmuje dzielnice: Stogi, Przeróbka, Wyspa Sobieszewska, Śródmieście, Siedlce, Chełm, Rudniki, Krakowiec, Jasień, Suchanino. Dawne budynki na Reducie Wyskok zostały przejęte przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”. O dawnej funkcji obiektu świadczy jeszcze brama wjazdowa. Nad furtką umieszczony jest hełm strażacki.

siedziba straży przy Siennickiej

KMSP – zdjęcia ze strony  Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdańsku

Ryszard Kopittke


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.