Wydarzenie: World Battlefield Museum Forum – Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych
Czas: 4 – 6 września 2018 r.
Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, sala konferencyjna (poziom -3)
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych
Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych

Idea zwołania międzynarodowego forum instytucji zajmujących się historycznymi polami bitew zrodziła się z potrzeby wypracowania właściwej, nowoczesnej i opartej o doświadczenia światowe koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Pola Bitwy na Westerplatte. Forum pomyślane jest jako miejsce wymiany tych doświadczeń i nawiązania kontaktów, w pewnej perspektywie prowadzących do stworzenia międzynarodowej sieci współpracy w zakresie koncepcji, standardów i metod sprawowania właściwej opieki nad miejscami, w których w bitewnym zgiełku wykuwała się historia świata.

Koncepcja Forum zakłada prezentację pól bitew i doświadczeń reprezentantów instytucji opiekujących się polami bitew kluczowych dla historii międzynarodowych konfliktów militarnych, z uwzględnieniem ich znaczenia historycznego, sposobu zagospodarowania, upamiętnienia i edukacji, ale również sposobów finansowania prowadzonych tam przedsięwzięć i

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali reprezentanci instytucji, które opiekują się historycznymi polami bitew, ich utrzymaniem, bezpieczeństwem, edukacją, promocją, a także poszukiwaniem funduszy na prowadzenie tej działalności. Spodziewamy się gości z:

 • Pearl Harbor Historic Sites
 • Muzeum Archeologicznego w Maratonie
 • Pola Bitwy pod Beresteczkiem
 • Muzeum Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy
 • Gallipoli Historical Site
 • Gettysburg Foundation
 • Mémorial de Verdun
 • Muzeum Wojny i Oporu Narodu Chińskiego Przeciwko Japońskiej Agresji
 • Muzeum Husyckiego w Taborze
 • Narodowego Muzeum Historii Wojskowości w Sofii
 • Mémorial 1815 Waterloo

Forum jest częścią obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Muzeum.

Program Światowego Forum Muzeów Pól Bitewnych
Program Światowego Forum Muzeów Pól Bitewnych

Pobierz program – PDF

Wydarzeniu będzie towarzyszyła prezentacja wystawy czasowej.

Wstęp na Forum jest wolny, wymagane jest jednak zarejestrowanie uczestnictwa.
Szczegółowe informacje, w tym program i formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem www.muzeum1939.pl/wbmf

Formularz rejestracyjny w języku polskim znajduje się pod adresem: https://forum.conrego.com/

W przypadku braku możliwości zarejestrowania uczestnictwa drogą elektroniczną prosimy o kontakt telefoniczny +48 58 782 62 65

Zapraszamy

Gdańsk Strefa Prestiżu

Dodaj opinię lub komentarz.