Od 12 stycznia 2017 roku prezentować będziemy w Domu Przyrodników wystawę czasową pt. „Ukraina przed wiekami”. Wystawa, przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, przedstawia zabytki odkryte na ziemiach dzisiejszej Ukrainy gromadzone przez krakowskie muzeum od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Są to zarówno przypadkowe znaleziska miłośników starożytności, jak i materiał z wykopalisk prowadzonych przez archeologów. Ilość zabytków oraz przekrój czasu, z którego pochodzą, są imponujące – otrzymujemy możliwość zapoznania się z historią sięgającą ponad 6 tysięcy lat. Szczególnie atrakcyjne dla zwiedzających będą z pewnością zabytki antyczne, rzadko goszczące na wystawach pomorskich muzeów.

Zważywszy na duże zainteresowanie kulturą i historią Ukrainy, mamy nadzieję, że wystawa cieszyć się będzie dużą popularnością. Z pewnością zachwyci spójnością przygotowania ekspozycji, bowiem jej archaiczny pod względem wystawienniczym charakter i takaż oprawa plastyczna wyśmienicie korespondują z główną myślą jej twórców, którą było przypomnienie sylwetek darczyńców i ich postawy szacunku wobec świadectw przeszłości. Dzięki nim możemy dziś cieszyć oko wspaniałą kolekcją zabytków archeologicznych, podziwiać przedmioty przypisane protocywilizacji trypolskiej, neolityczną broń, ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców, wytwory kultury staroruskiej i w końcu zabytki późnośredniowieczne i nowożytne. Całość uzupełniają ilustracje z dziewiętnasto-wiecznych publikacji archeologicznych oraz teksty wzbogacone cytatami zaczerpniętymi z dzieł starożytnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.

Tytuł wystawy: „Ukraina przed wiekami”

Termin: 12.01.2017 –  31.05.2017

Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Dom Przyrodników ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk

tel. (58) 322-21-00

e-mail: sekretariat@archeologia.pl

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

materiały prasowe

 

 


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.