W XIX wieku (przynajmniej w I połowie) cumowały tu szwedzkie statki z wapnem i tu dochodziło do sprzedaży. Nazwa Wapiennicza (ulica przechodząca przez most) pojawiła się jednak już w 1792 r. jako Wapienna Szkuta. Tu przybijały szkuty z wapieniem potrzebnym do produkcji wapna.

Ulica Wapiennicza

Anna Pisarska-Umańska

Dodaj opinię lub komentarz.