Kultura i sztuka

Urna to jest taki pniak. Wrzucisz „nie”, wychodzi „tak”.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprasza na promocję książki Krzysztofa Drażby pt. Urna to jest taki pniak. Wrzucisz „nie”, wychodzi „tak”. Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Polsce na przykładzie województwa gdańskiego.

zaproszenie na spotkanie

Referendum z 30 czerwca 1946 r. to jedno z przełomowych wydarzeń w historii Polski po II wojnie światowej. Nieplanowane przez żadną ze stron i początkowo uważane za mało znaczący epizod w walce o kształt powojennego państwa, stało się zasadniczym starciem dwóch konkurujących sił politycznych ubiegających się o władzę w kraju. Sfałszowane przez komunistów, w Polsce Ludowej było uznawane za mit założycielski „najszczęśliwszego ustroju ludzkości” nad Wisłą. Publikacja odsłania kulisy i mechanizm fałszerstw wyborczych, działania aparatu represji oraz wpływ propagandy na postawy głosujących. Jednocześnie pokazuje ostatnie próby walki o suwerenność Polski, podejmowane przez największą ówczesną partię opozycyjną – Polskie Stronnictwo Ludowe. Książka przybliża nastroje społeczeństwa oraz atmosferę życia w Polsce pierwszych lat powojennych na przykładzie ówczesnego województwa gdańskiego.

Krzysztof Drażba – absolwent historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Referatu Edukacji Historycznej w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Edukator, twórca i współtwórca edukacyjnych wystaw historycznych. Autor ekspozycji „Urna to jest taki pniak. Wrzucisz »nie«, wychodzi »tak«. Referendum 30 czerwca 1946 r. w województwie gdańskim”.

Publikacja jest 54 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN.

Spotkanie będzie miało charakter dyskusji. Odbędzie się 22 czerwca (środa) o godz. 17.30 w Ratuszu Staromiejskim.

Gdańsk Strefa Prestiżu

Dodaj opinię lub komentarz.