Informację o tym, że w parku przy Alei Zwycięstwa w Gdańsku, na obszarze położonym za pomnikiem z czołgiem T-34, wycinane są stare drzewa, Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków otrzymał dzisiaj w południe.

Konserwator natychmiast powiadomił telefonicznie policję, prosząc o bezzwłoczną interwencję, ponieważ teren dawnego Parku Steffensów od połowy ubiegłego roku objęty jest procedurą wpisu do rejestru zabytków, a to z mocy prawa całkowicie wstrzymuje wszelkie prace, także budowlane, ziemne i związane z przekształceniami zieleni na obszarze objętym wpisem. Oznacza to także, że wszelkie wcześniejsze zezwolenia budowlane nie mogą podlegać realizacji, aż do czasu gdy decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wpisu do rejestru (albo też odstąpienia od niego, jeśli okazałoby się, że przesłanki wynikające z badań na to nie pozwalają) zostanie podjęta.
Teren dawnego Parku Steffensów w Gdańsku, założonego w końcu XIX wieku, sąsiadował z zespołem cmentarzy o znacznie wcześniejszej proweniencji. Na tym obszarze od schyłku średniowiecza rozwijało się tzw. Młode Miasto, którego centralnym punktem był kościół pod wezwaniem Wszystkich Bożych Aniołów.

Pozostałości kościoła Wszystkich Bożych Aniołów

W ostatnich latach duży fragment terenu położony za pomnikiem z czołgiem T-34 kupiła spółka deweloperska, która uzyskała od Miejskiego Konserwatora Zabytków (który w tym czasie, na mocy porozumienia PWKZ Dariusza Chmielewskiego z ŚP. Prezydentem Pawłem Adamowiczem, decydował o przeważającej większości terenów w Gdańsku) pozwolenie na budowę trzech bloków mieszkalnych, określonych jako „akademiki”.
Na mocy akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków, deweloper otrzymał od Starosty – Prezydenta Gdańska, pozwolenie na budowę w środku dawnego parku, w sąsiedztwie dawnych cmentarzy, trzech kilkukondygnacyjnych bloków.

Wycinka drzew w Parku Steffensów

Latem 2020 roku PWKZ rozpoczął procedurę wpisu terenów parkowych po dawnym Parku Steffensów oraz po cmentarzach do rejestru zabytków. Właściciele wszystkich działek, jak też Miasto Gdańsk, zostali skutecznie powiadomieni o tym fakcie i wynikających z niego rygorach.
Pomimo tego (a może właśnie dlatego, że z powodu ograniczeń i opóźnień pandemicznych nadal nie jest wykonana konserwatorska inwentaryzacja zieleni) prywatna firma rozpoczęła dzisiaj (w sobotę, 13 marca) wycinkę blisko stuletnich drzew.
Już sam fakt rozpoczęcia takich prac w sobotę wydaje się konserwatorowi mocno podejrzany, ponieważ w tym dniu jakakolwiek reakcja administracji państwowej jest w oczywisty sposób utrudniona.

Wycinka drzew w Parku Steffensów

Interweniującym policjantom robotnicy odpowiedzieli, że mają „zezwolenie Prezydenta Gdańska na wycinkę”. Nie zaprzestali prac i nadal ścinali drzewa. Konserwator ponownie zażądał wysłania patrolu i powtórzył, jaka jest podstawa prawna czyniąca prace nielegalnymi i przestępczymi de facto od samego początku. Dopiero druga interwencja zakończyła się wstrzymaniem prac. Niestety, 10 drzew było już ściętych.
W ten sposób zniszczono historyczny szpaler starodrzewu na granicy pomiędzy parkiem a cmentarzami.
Igor Strzok złoży w najbliższy poniedziałek zeznania na policji i jako PWKZ skieruje do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie złamania prawa.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Od redakcji: Właścicielem działki jest deweloper  Silver Rock One. Zniszczenie zabytku zagrożone jest karą do 0,5 mln zł.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
Art. 10a. 1. Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

7 thoughts on “W Gdańsku rąbią drzewa wbrew prawu

 • Cały Trójmiasto w pigułce – co tam 100 letnie drzewa, Stare Miasto, czy Park Krajobrazowy > jest kasa, można klepnąć wszystko.
  A normalnym Mieszkańcom zostaje tylko patrzeć na to wlekąc się zkatowanym samochodem na „1001” progach zwalniających lub stojąc bez sensu na „50” czerwonych 24/7.
  Grunt to dbanie o SWOJEGO Obywatela za pieniądze Pospulstwa!

  Odpowiedz
  • Kolejna wycinka drzew, smutny widok. Zrobią z Gdańska betonowa pustynie A potem wielkie zdziwienie że jak przyjdzie większy deszcz to wszystko pozalewane. Ten kto wydał na to zezwolenie też powinien ponieść odpowiedzialność finansowa bo 0,5 mln dla deweloper to raptem jedno mieszkanie sprzedane.

   Odpowiedz
  • Park Krajobrazowy to akurat na potęgę tną lasy Państwowe a nie miasto, jedno czy trój. :)

   Odpowiedz
 • Miasto developerów działa nadal, kontynuacja polityki budynia przez carycę. Można w Brzeźnie budować, można w parku krajobrazowym ….wszystko dla mieszkańców

  Odpowiedz
 • Używane ŚP wobec zamordowanego P.A. to duże nadużycie. Przecież to legenda łapówkarstwa i sługus swojej żony jej matki (mózgów tego procederu) i wszystkich deweloperów ;)

  Odpowiedz
 • Czym rąbią?
  „W Gdańsku rąbią drzewa…”

  Odpowiedz
 • Odnośnie wycinki drzew przy Alei Zwycięztwa. Dulkiewicz nie ma tu nic do gadania. Za przyszłą inwestycją stoją pośrednicy z USA i inwestorzy z Izraela. Pierwsze akademiki z żydowskich pieniędzy powstały już przy Traugutta. Teraz idzie dalsza część inwestycji. To czy będzie jakieś dochodzenie pod publiczkę nie będzie miało żadnego wpływu na wycinkę. Dlaczego pozwoliła bo już wie kto za tym stoi. Ludzie myślą że wybierają swojego prezydenta, naiwniacy.

  Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.