Fotorelacje

Wernisaż wystawy fotograficznej „Kijów 2022. Raport z jednego dnia”

Dnia 17 września o godz. 13. br. na placu przed budynkiem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Kijów 2022. Raport z jednego dnia”.

Data wernisażu nie była przypadkowa: 17 września wspominamy początek zbrojnej napaści ZSRR na nasz kraj. Oznaczała początek sowieckiej okupacji dużej części terytorium RP. Moment ten często określany jest jako czwarty rozbiór Polski, którego dokonały dwa sąsiadujące państwa: Niemcy i ZSRR.

W czasie sobotniej uroczystości o tych tragicznych wydarzeniach przypomniał dr Marek Szymaniak – zastępca Dyrektora ds. Naukowych Muzeum II Wojny Światowej, który dokonał uroczystego otwarcia wystawy. Jest to wystawa plenerowa, którą można zwiedzać na placu przed gmachem muzeum.

Wystawę tę przygotowało Narodowe Muzeum Historii Ukrainy podczas II Wojny Światowej we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zostały na niej zaprezentowane fotografie wykonane przez Olenę Shovkoplias ze Związku Artystów Fotografików Ukrainy. Jak zostało to ujęte w tytule wystawy, zdjęcia te stanowią „raport z jednego dnia”. Zostały wykonane 8 – ego marca 2022 r. w Kijowie. Ich autorka udokumentowała w ten sposób zniszczenia miasta, jakich dokonali rosyjscy agresorzy w krótkim czasie tuż po rozpoczęciu wojny, jak również ukazała jego mieszkańców oraz ukraińskich żołnierzy, którzy stanęli do walki z okupantem.

Wyboru fotografii dokonało Narodowe Muzeum Historii Ukrainy podczas II Wojny Światowej. Udostępniła je dr Ludmila Rybczenko, zatrudniona we wspomnianej placówce muzealnej na Ukrainie. Wystawę tę przygotowali pracownicy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: Monika Krzencessa – Ropiak i Marek Zambrzycki oraz dr Dmitriy Panto, Cyprian Cynke, Patrycja Suszko i Agnieszka Czaja. Projekt graficzny wykonało studio YOS (yos–studio.com)

Wśród gości honorowych znaleźli się gdańscy konsulowie generalni Ukrainy i Węgier w Gdańsku. Pierwszy z wymienionych dyplomatów odczytał list Dyrektora Narodowego Muzeum Historii Ukrainy podczas II Wojny Światowej.

Warunki meteorologiczne nie były sprzyjające, w czasie uroczystości zaczął padać deszcz.

Maria Sadurska


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.