W dn. 14-go lipca br. o godzinie 18. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego na poziomie – 3 odbył się wernisaż prac niemieckiego artysty – plastyka, Gero Hellmutha. Uroczystemu otwarciu wystawy jego rzeźb i obrazów towarzyszył koncert muzyki słynnego kompozytora, Michała Dobrzyńskiego, w wykonaniu muzyków z zespołu NeoQuartet.

Wystawa ta, prezentowana obecnie w sali wystaw czasowych, nosi nazwę „Hiob – skarga i przezwyciężenie”. Jest dostępna dla zwiedzających do 30–go września br.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest drugim miejscem w naszym kraju, w którym jest ona pokazywana. Po raz pierwszy Polacy mogli ją obejrzeć kilka lat temu w gmachu filharmonii w Szczecinie. Teraz Gero Hellmuth dołączył do swej ekspozycji jeszcze jeden swój obraz: wykonany akrylem na drewnie, zatytułowany „Krzyk dzieci wojny”.

Obraz Gero Hellmutha „Krzyk dzieci wojny”

Otwarta wczoraj wystawa stanowi wspólny projekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz konsulatu generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

Głównym przesłaniem tego przedsięwzięcia jest kontynuowanie dialogu pomiędzy naszym narodem a Niemcami, pokonywanie wszelkich barier, które nas dzielą, a które są wynikiem bolesnej przeszłości. Nie możemy o niej zapominać, stąd potrzeba dialogu. Symbolem tego przesłania jest jeden z eksponatów tej wystawy: praca wykonana z drewna, metalu i papieru, zatytułowana „Kołatka”. Kołatka, którą stuka się do drzwi, prosząc o ich otwarcie. To zachęta do spotkania z drugim człowiekiem, do podjęcia rozmowy.

"Kołatka"
„Kołatka” z wystawy Gero Hellmutha

Uroczystość tę poprowadziła Agnieszka Oszczyk. Powitała zgromadzonych na sali gości, w tym przedstawicieli różnych międzynarodowych instytucji i stowarzyszeń, np. konsulatu generalnego RFN w Gdańsku.

Wystawę prac Gero Hellmutha otworzył dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, prof. Grzegorz Behrendt. Podziękował konsul generalnej, Cornelii Pieper za możliwość zorganizowania tego wspólnego projektu, jakże ważnego w procesie umacniania relacji między naszymi dwoma krajami.

W drugiej kolejności przemawiał w języku angielskim Thomas Lenk, kierownik niemieckiego departamentu ds. relacji z Polską z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypomniał o roli naszego miasta, będącego kolebką „Solidarności” – masowego ruchu, który przyczynił się do upadku komunizmu, nie tylko w naszym kraju. Podkreślił rolę idei solidarności, braterstwa pomiędzy narodami oraz dialogu jako narzędzia, które ma zapobiegać trwale konfliktom międzynarodowym. Dlatego pamięć o doświadczeniu II wojny światowej, musimy przekazywać kolejnym pokoleniom.

Następnie Friedrun Keltsch-Rączka z Działu Kultury Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku, w imieniu nieobecnej na uroczystości konsul generalnej Cornelii Pieper, odczytała w języku polskim laudację na cześć artysty. Jej autorem jest Bogdan Twardochleb, filolog, publicysta, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, znawca twórczości Gero Hellmutha. Tytuł otwartej właśnie wystawy nawiązuje do biblijnej postaci Hioba, który jest jakże bliski każdemu człowiekowi. Cierpienie bowiem jest nieodłącznym doświadczeniem każdego z nas, towarzyszy nam przez całe życie. Dlatego dzieła plastyczne Gero Hellmutha mają wymiar ogólnoludzki.

Nie można jednak zapominać o tym szczególnym cierpieniu, bólu, jaki człowiek potrafi zadać drugiemu człowiekowi. To właśnie doświadczenia II wojny światowej stanowiły inspirację dla niemieckiego artysty. Jego prace są przepojone bólem, krzykiem ofiar wojny, obozów masowej zagłady. Cierpienie przywodzi na myśl Chrystusa, stąd obecny w niektórych pracach motyw krzyża.

Jako ostatni z mówców głos zabrał sam artysta, Gero Hellmuth. Podkreślił kilkakrotnie, że jest dzieckiem wojny. Urodził się w 1940 r., a dramatyczne doświadczenia II wojny światowej pozostawiły mocny ślad w jego pamięci, chociaż był wtedy małym dzieckiem. Echa wczesnego dzieciństwa, powracają nieustannie w jego twórczości. Artysta tworzy „przeciw zapomnieniu”. By współczesny człowiek nigdy nie zapomniał o doświadczeniu II wojny światowej. I wszelkie konflikty rozwiązywał na drodze pokojowej.

Gero Hellmuth
Gero Hellmuth

W dalszej części uroczystości wysłuchaliśmy koncertu muzyków z zespołu NeoQuartet w składzie:

  • Karolina Piątkowska – Nowicka (skrzypce),
  • Paweł Kapica (skrzypce),
  • Michał Markiewicz (altówka),
  • Krzysztof Pawłowski (wiolonczela).

Mieliśmy okazję wysłuchać utworów kompozytora Michała Dobrzyńskiego, w tym prawykonania światowego utworu „Okruchy pamięci” z elementami improwizacji inspirowanymi dziełami Gero Hellmutha.

Muzycy zespołu NeoQuartet
Muzycy z zespołu NeoQuartet wraz z kompozytorem Michałem Dobrzyńskim

Po zakończeniu koncertu Gero Hellmuth podziękował muzykom za ich występ oraz dyrektorowi muzeum, prof. Behrendtowi za zaproszenie. W podziękowaniu podarował Muzeum II Wojny Światowej swoje szczególne dzieło, tryptyk „Auschwitz – Uwolnienie 1945”.

Wernisaż zakończyło zwiedzanie wystawy oraz poczęstunek dla gości.

Maria Sadurska

Dodaj opinię lub komentarz.