Westerplatte, pas z ładownicami znaleziony przy poległym. Fot. J.Jarzęcka-Stąporek