• WYDARZENIE: Promocja pierwszego numeru periodyku  „Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”
 • TERMIN: 5 marca 2020 r. (czwartek), godz. 17:30
 • MIEJSCE: Kino Muzeum, poziom -3, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • WSTĘP: wolny

O zagadnieniach poruszonych w pierwszym numerze periodyku, a także o tematach kolejnych roczników czasopisma opowiedzą: dr hab. Grzegorz Berendt – Redaktor Naczelny „Wojny i Pamięci” oraz prof. dr hab. Waldemar Rezmer – Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma. Wydarzenie poprowadzi dr Marek Szymaniak – Kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Periodyk „Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” został założony w 2018 r. Celem muzealnego rocznika jest publikowanie wyników badań dotyczących różnych aspektów genezy, przebiegu i konsekwencji II wojny światowej. Jego łamy są również otwarte na teksty poświęcone naukowej refleksji nad pamięcią o jednym z największych konfliktów w dziejach ludzkości, a także na prace dotykające problematyki istoty funkcjonowania systemów totalitarnych. „Wojna i Pamięć” jako czasopismo wydawane przez instytucję muzealną jest również otwarte na naukowe publikacje z zakresu gromadzenia i ochrony zabytków, zbiorów i materiałów dokumentacyjnych związanych z historią II wojny światowej, w tym zwłaszcza z wrześniem 1939 r. Ważnym elementem treści periodyku mają być także artykuły źródłowe i naukowo opracowane relacje świadków.

Przy redakcji czasopisma „Wojna i Pamięć” działa rada naukowa, będąca organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego. W jej skład wchodzą:

 • prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański),
 • prof. dr hab. Albert Kotowski (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
 • dr Wojciech Kozłowski (Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie),
 • prof. dr hab. Natalja Lebiediewa (Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie),
 • dr Witold Medykowski (Yad Vashem w Jerozolimie),
 • dr Violetta Rezler-Wasielewska (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu),
 • dr Igor Shschupak (Muzeum Pamięci o Narodzie Żydowskim i Holocauście na Ukrainie w Dnieprze),
 • prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 • prof. dr hab. Stanisław Żerko (Instytut Zachodni w Poznaniu).

Więcej szczegółów o tym wydarzeniu, a także innych realizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej odnajdą Państwo na stronie: www.muzeum1939.pl

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

One thought on “Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dodaj opinię lub komentarz.