• WYDARZENIE:   wykład online prof. Marka Kornata „Między Niemcami a Polską oraz w polityce mocarstw zachodnich w latach 1920-1925”.
  • TERMIN:             7 kwietnia br., godz. 17:30
  • MIEJSCE:    online na profilu Facebook Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w ramach akcji #MIIWSwirtualnie  

To drugi wykład z serii „O historii Wolnego Miasta Gdańska na stulecie jego utworzenia”. Pierwszy odbył się 10 marca i miał tytuł „Wolne Miasto Gdańsk – twór sztuczny: geneza i struktura”. Poniżej zapis tego wykładu.

Notatki z wykładu: Wolne Miasto Gdańsk jako twór sztuczny. Geneza i struktura.

Tym razem w przestrzeni wirtualnej prof. Kornat opowie o miejscu i roli Wolnego Miasta Gdańska między Niemcami a Polską oraz w polityce mocarstw zachodnich w latach 1920-1925.

Pierwsze pięć lat funkcjonowania Wolnego Miasta Gdańska to czas jego krzepnięcia administracyjno-politycznego idącego w parze z początkiem kształtowania się na jego terenie poważnego konfliktu polsko-niemieckiego. Liga Narodów, która formalnie sprawowała patronat nad tym minipaństewkiem, nie była w stanie rozwiązać żadnego z istotnych problemów pojawiających się na linii Warszawa – Berlin wokół sporu o społeczne, gospodarcze i polityczne funkcjonowanie tego tworu państwowego. Kryzys ekonomiczny w Europie na początku lat dwudziestych oraz niepewna przyszłość z nim związana, podsycały radykalizm i nastroje skierowane przeciwko postanowieniom traktatu wersalskiego. Kiedy w październiku 1925 r. w szwajcarskim Locarno Anglia, Francja, Belgia i Włochy wynegocjowały układ z Niemcami, pomijając Polskę i Czechosłowację, konflikt wokół Gdańska znacząco się zaostrzył i wszedł w nową, jeszcze trudniejszą fazę relacji polsko-niemieckich.

Przypominamy, że każdego dnia Muzeum II Wojny Światowej umieszcza interesujące materiały, ciekawostki, pokazuje  wartościowe projekty, jak i nowe realizacje, w ramach akcji #M2WSwirtualnie dostępnej  na stronie www.muzeum1939.pl oraz profilach społecznościowych Muzeum:

Gdańsk Strefa Prestiżu/ materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.