Przedproża na Długiej rozporządzeniem Rady Miasta zniknęły w 1873 r.

Pięć lat trwało demontowanie ich, niszczenie bądź wyprzedawanie (nawet do Anglii). Do końca lat 70-tych XIX wieku usunięto ich w sumie 1800. Proces po wielu protestach trochę wyhamował, ale i tak Piwna straciła wszystkie w 1906 r. Później je przywracano miejscami, dzięki zachowanym fragmentom, uratowanym przez Towarzystwo Ochrony Zabytków.

ulica Świętego Ducha

Hrabia Tarnowski pisał: „Dziś na nieszczęście beischlagów coraz mniej, magistrat wypowiedział im wojnę w imieniu rozszerzania ulic i stworzenia chodników, mieszkańcy (ci głupsi) sami wstydzą się tej staroświecczyzny.”

Dzisiaj również niektórzy mieszkańcy (ci głupsi) wstydzą się starego Gdańska.

ulica Piwna
ulica Chlebnicka
ulica Długa, J.C. Schultz
Długi Targ
ulica Mariacka, Berthold Hellingrath
ulica Mariacka
ulica Korzenna, J.C. Schultz
ulica Chlebnicka
ulica Mariacka, R.Th. Kuhn

przeczytaj:

Anna Pisarska

Dodaj opinię lub komentarz.