Dr Dariusz Piasek jest cenionym i lubianym historykiem, a także autorem albumu „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce”. We wstępie do książki czytamy:

Prezentowany zbiór pocztówek daje niemal pełny obraz bogatej kultury żuławskich wsi i może służyć jako specyficzny przewodnik. Spotykamy w nim portrety starych gotyckich kościołów, będących pamiątką po czasach panowania krzyżackiego (1308-1454), podczas którego powstała większość istniejących do dzisiaj wsi, dróg, sieć kanałów odwadniających i wałów przeciwpowodziowych (…). W całym albumie stosunkowo liczne są pocztówki przedstawiające rozmaite zakłady gastronomiczne. Wynika to zapewne z faktu, że stanowiły one swoiste druki reklamowe, których wydanie było zapewne sponsorowane przez właścicieli owych przybytków.(…)

Dr Dariusz Piasek:

Przygotowanie opisów do przedwojennych pocztówek okazało się nie lada wyzwaniem. Rychło bowiem przekonałem się, że oprócz obiektów łatwo rozpoznawalnych, takich, jak kościoły czy okazałe domy podcieniowe, nierzadko zachowanych do dzisiaj, jest na nich sporo budynków i miejsc, które obecnie trudno w ogóle odnaleźć w terenie. Praca nad poszczególnymi opisami zamieniała się zatem w swoistą archeologię krajobrazu, wymagającą niekiedy badań terenowych i pomocy lokalnych miłośników Żuław.

Dariusz Piasek zgodził się oprowadzić naszych widzów i czytelników zarówno po miejscach znanych, jak i również nierozpoznawalnych na Żuławach Gdańskich. Wsiedliśmy jesienią w samochód i pojechaliśmy. Owocem tej wędrówki jest siedem filmów, które w każdą środę będziemy Państwu prezentować w ramach cyklu „Żuławy z Piaskiem”. 

Miejscowości, które odwiedziliśmy:

Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YT oraz śledzenia profilu na FB.

Dariusz Piasek „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce” Gdański Kantor Wydawniczy 2019 r. Pocztówki Krzysztofa Gryndera. Album dostępny jest w Gdańskiej Księgarni Naukowej przy ul. Łagiewniki 56.

Za pomoc w montażu filmów szczególnie dziękujemy Mirce Łapińskiej.

Anna Pisarska-Umańska

Tu możesz przeczytać artykuły Dariusza Piaska o symbolice żuławskich kościołów:

Dodaj opinię lub komentarz.