Wydarzenia i informacje

I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne – zapraszamy do rejestracji

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów na  I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, które odbędzie się 26.09.2020 r. Sympozjum jest organizowane w formie on-line na platformie Microsoft Teams i jest całkowite bezpłatne. Celem wydarzenia jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny, zachowując najwięcej cech standardowej konferencji.

I PSSCh jest skierowane dla studentów i doktorantów, którzy zaczęli już swoje badania lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych na temat popularno-naukowy z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny oraz posterowy, wziąć udział w dyskusjach z rówieśnikami oraz wygrać nagrodę za najlepsze wystąpienie.

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne nie tylko jest dobrą okazją do zaprezentowania badań naukowych przez młodych naukowców, ale również sposobem na „powrót do normalności” naukowej w czasie sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju.

Wszystkie informacje na temat Sympozjum i rejestracji są umieszczone na stronie www.bsch.pl. w zakładce Sympozjum, a najważniejsze poniżej:

 • rejestracja: 08.08-05.09.2020 r. 
 • przesyłanie abstraktów: 12.09.2020 r.
 • udział jest BEZPŁATNY
 • komunikat ustny lub posterowy na temat badań własnych & popularno-naukowy
 • certyfikaty i książka abstraktów
 • sympozjum odbędzie się na platformie Microsoft Teams (wymagane konto Microsoft – bezpłatne np. @outlook.com, @hotmail.com)
 • kontakt przez fanpage lub pssch2020@gmail.com
 • konferencja inna niż wszystkie on-line ➡ wróć do normalności, poczuj się jak na konferencji  w normalnym trybie

Organizatorami I PSSCh są:

 • Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików,
 • Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG

Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików jest organizacją pozarządową zrzeszającą studentów chemii i kierunków pokrewnych. Celem stowarzyszenia jest poszerzanie wiedzy z zakresu chemii, wymieniana doświadczeń z innymi członkami organizacji chemicznych, promocja wiedzy, wspieranie pomysłów.  Najważniejszym zadaniem BSCh jest organizacja konferencji studenckich, gdzie młodzi prelegenci mają okazję do pierwszych wystąpień, promocji swoich badań, czy poszerzenie wiedzy ogólnej z zakresu chemii. 

Komitet Organizacyjny I Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego

materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.