Współpraca

Gdańsk Strefa Prestiżu współpracuje z następującymi instytucjami lub organizacjami (w kolejności alfabetycznej):

  • Fundacja NetEdukator
  • Gdański Kantor Wydawniczy
  • Morska Fundacja Historyczna
  • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
  • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”