1 września w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach rozpoczęły się Dożynki Gminne połączone ze Świętem Miodu Pszczółkowskiego.

Jest to polski zwyczaj ludowy, jak się powszechnie przyjmuje, pochodzący od słowiańskiego Święta Plonów. W kronice Saxo Gramatyka (1140/50 – 1220/30) średniowiecznego kronikarza i historyka opisującego zwyczaje Słowian nadbałtyckich znajdujemy opis łączony przez niektórych z dożynkami, kiedy to kapłan z ilości miodu znajdującej się w kielichu posągu Świętowita oraz ze złożonego mu w ofierze miodowego kołacza odczytywał czy kolejny rok będzie urodzajny. By podziękować za zbiory i by zapewnić sobie przychylność bóstwa w kolejnym roku kapłan dokonywał libacji – czyli wylewał na ziemię miód w ofierze.

Okrężne w Sandomierskiem. Źródło Wikipedia.

Słowo dożynki, w zależności od miejsca nazywane również zarzynkami, wyżynkami, obrzynkami, okrężnymi, wieńcem lub wieńcowinami związane jest z zakończeniem żniw. Pochodzi od momentu ścięcia ostatnich kłosów, które następnie zaplatano w wieniec. Wplatano w niego wszystkie rodzaje zbóż oraz orzechy i kwiaty tworząc rodzaj korony, którą święcono w kościele. Przyozdabiano nią głowę dziewczyny najlepiej i najszybciej żnącej, którą z racji tego zwano przodownicą, sternicą lub postatnicą. Szła ona na czele pochodu śpiewającego pieśni dożynkowe zmierzając do domu gospodarza u którego odbywało się świętowanie. Wieniec przechowywano by ziarna z jego kłosów wysiać, co miało przynieść obfite zbiory. Od 1927 roku dożynki stały się ogólnopaństwowym świętem wsi polskiej.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Fot. J.Jarzęcka-Stąporek
Kamień poświęcony Henrykowi Kamińskiemu. Fot. J. Jarzęcka-Stąporek

Po mszy rodzina Henryka Kamińskiego, propagatora pszczelarstwa i współtwórcy Muzeum Miodu i Pszczelarstwa w Pszczółkach odsłoniła poświęcony mu pamiątkowy kamień. Był on współtwórcą i pierwszym Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach. Dzięki jego zaangażowaniu Miód Pszczółkowski został wpisany na listę produktów tradycyjnych. Po tej krótkiej ceremonii, wójt gminy Pszczółki, Maciej Urbanek, zaprosił do zwiedzenia wystawy odświeżonej dzięki dotacji uzyskanej przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej można obejrzeć stroje i przedmioty używane dawniej i dziś przez pszczelarzy, dowiedzieć się, w jaki sposób powstaje miód oraz jak wygląda życie pszczół.

Dożynki w Pszczółkach. Fot. J. Jarzęcka-Stąporek

Główne obchody miały miejsce na terenie Parku Lipowego, gdzie można było obejrzeć stoiska sołeckie prezentujące swoje atrakcje turystyczne i gastronomiczne oraz nabyć miód i inne produkty pszczelarskie z lokalnych pasiek. Niewątpliwą ciekawostką była prezentowana przez sołectwo Ostrowite tablica z przedstawicielami lokalnej fauny, na której obok bobra, kuny, czapli szarej czy lisa znajdował się opos, będący według opiekuna stoiska nawet sprawcą wypadku drogowego.

Dożynki w Pszczółkach. Fot. J. Jarzęcka-Stąporek

Dożynki były organizowane przez Gminę Pszczółki i Powiat Gdański, partnerem obchodów była Fundacja dla Gdańska i Pomorza.

Dożynki w Pszczółkach. Fot. J. Jarzęcka-Stąporek

Joanna Jarzęcka-Stąporek

Dodaj opinię lub komentarz.