Strefa obywatelska

„Miasto jest zaangażowane w lukrowanie ” – PWKZ Igor Strzok o rewitalizacji bastionu Żubr

Trwa  zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami, realizowane w ramach projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku. Rewitalizacja wzbudza wiele emocji.

Na profilu społecznościowym stowarzyszenia „Dzika Fosa Miejska”, grupującego okolicznych mieszkańców zatroskanych stanem nowożytnych fortyfikacji i ochroną przyrody, możemy przeczytać (opinia dendrologiczna):

Na podstawie zebranego materiały oceniono, że:

  1. nowa ścieżka nie została poprowadzona po śladzie starej ścieżki, lecz jest szersza. Poszerzenie ścieżki biegnącej wzdłuż drzew będzie mieć negatywny wpływ na ich systemy korzeniowe (uszkodzenie korzeni podczas budowy ścieżki, ograniczenie przestrzeni do rozwoju korzeni w przyszłości), a tym samym MOŻE WPŁYNĄĆ NEGATYWNIE NA STABILNOŚĆ TYCH DRZEW;
  2. budowa nowej ścieżki na dolnym tarasie w sąsiedztwie drzew nr 123 spowoduje przekroczenie progu krytycznego uszkodzenia systemu korzeniowego drzewa, w którym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyż może to poskutkować trwałym uszkodzeniem drzewa i/lub UTRATĄ JEGO STABILNOŚCI W GRUNCIE;
  3. montaż sieci oświetleniowej metodą otwartego wykopu w bliskim sąsiedztwie dojrzałych drzew, w obrębie strefy korzeniowej, powoduje uszkodzenie korzeni tych drzew, a tym samym MOŻE WPŁYNĄĆ NEGATYWNIE NA ICH ŻYWOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ;
  4. na placu budowy nie zostały spełnione warunki dotyczące ochrony istniejącej zieleni przed uszkodzeniem, zawarte w Projekcie Budowlanym oraz pozostałej dokumentacji dot. inwestycji, tym samym NIE SĄ PRZESTRZEGANE ZAPISY ZAWARTE W POZWOLENIU NA BUDOWĘ;
  5. na terenie inwestycji przeprowadzono nadmierne i nieuzasadnione cięcia drzew, powodując znaczne rany, a w przypadku części drzew USZKODZENIE KORON. Odległości cięć drzew rosnących wzdłuż ścieżki znacznie przekraczają szerokość i wysokość, jaką musi spełniać skrajnia droga dla pieszych i rowerów;
  6. inwestycja ma NEGATYWNY WPŁYW NA SIEDLISKA GATUNKÓW CHRONIONYCH: płazów i ptaków gniazdujących w szuwarze trzcinowym”
Fosa miejska

Jakiś czas temu Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało  otwarte spotkanie z mieszkańcami Gdańska, na którym w zasadzie można było się dowiedzieć (nie wprost), że za cały projekt odpowiada Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Igor Strzok. Ponieważ konserwatora nie zaproszono na spotkanie, więc postanowiliśmy zapytać go o inwestycję. Czy prace wykonywane są zgodnie z jego zaleceniami, jakie one były, czy jest możliwa współpraca między środowiskami historyczno-konserwatorskimi a przyrodniczymi?

Miasto jest zaangażowane w lukrowanie sytuacji. Nie w pieczenie ciasta dla gdańszczan, tylko w lukrowanie czegoś, co jest zakalcem – Igor Strzok

Te wątki i wiele interesujących odniesień historycznych oraz do stanu zabytków gdańskich  znajdziecie Państwo w rozmowie, na którą zgodził się p. Strzok.

Zapytaliśmy również Mariusza Lehmanna, przedstawiciela „Dzikiej Fosy Miejskiej” o jego uwagi odnośnie do przeprowadzanej rewitalizacji.

Poniżej możecie Państwo wysłuchać całej dyskusji, która odbyła się w SP 65, zorganizowanej przez BRG.

Anna Pisarska

One thought on “„Miasto jest zaangażowane w lukrowanie ” – PWKZ Igor Strzok o rewitalizacji bastionu Żubr

  • Barbarzyńcy na potrzeby kolejnej „rajskiej rezydencji” wybetonują wszystko. Po co komu jakieś ptaki i przyroda w mieście. W mieście tylko kasa dal swoich się liczy. Dalej nie piszę, bo musiałbym użyć słów uważanych za wulgarne, bo jedynie takie zostają.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.