Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie zmierzające do wpisania do rejestru zabytków województwa pomorskiego fragmentu d. Stoczni Gdańskiej: tzw. Stoczni nr 2/Stoczni Schichaua w granicach działek: 112/19, 112/67, 112/68, 112/46, 112/55, 112/60, 112/51, 157, 158, 124, 112/27, 112/56, 112/28, 112/29, 112/24, 112/26, 112/31, 100, 101 i 91 w obrębie ewidencyjnym 068 w Gdańsku.

To kolejny wpis do rejestru zabytków terenów postoczniowych w Gdańsku. Wcześniej ochroną objęty został teren d. Stoczni Cesarskiej. Przygotowywany wpis będzie miał charakter obszarowy, oprócz poszczególnych obiektów, m.in. charakterystycznej traserni z napisem „Stocznia Gdańska”, budynku w którym mieści się klub B90 czy ul. Elektryków, pod ochroną znajdą się również inne elementy stoczniowej architektury, pochylnie,  dźwigi, torowiska czy nawierzchnia brukowa.

Obecnie przygotowywany wpis do rejestru PWKZ sugerowała m.in. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków. „Rada proponuje potraktować obiekty i urządzenia postoczniowe jako historyczny zespół budowlany czyli zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami – powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi. W ten sposób chroniony będzie unikatowy krajobraz post-industrialny przekazując potomnym swoisty i niepowtarzalny klimat dzielnicy charakterystycznej jedynie dla miast nadmorskich. (…) Tereny postoczniowe są charakterystyczne jedynie dla miast Wybrzeża, w tym Gdańska i jako unikatowe zabytki związane z rozwojem przemysłu stoczniowego powinny być pilnie objęte trwałą ochroną” czytamy w protokole z posiedzenia rady z 26 września 2017 roku.

 – Jak wynika z analizy „Studium wartości zabytkowych terenów postoczniowych” autorstwa prof. M. Gawlickiego, dr inż. arch. W. Affelta i mgr inż. arch. T. Błyskosza zespół zachował wysoki stopień integralności: zachowały się na jego terenie nie tylko liczne budynki, ale również elementy układu przestrzennego (nawierzchnie brukowe ciągów komunikacyjnych) czy infrastruktury przemysłowej. Na kompletność tego zespołu wskazywała również Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków w Gdańsku – mówi Agnieszka Kowalska, PWKZ.

Zgodnie ze znowelizowaną w tym roku  ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 t.j.) od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Oznacza to, że do czasu zakończenia postępowania na terenie, który PWKZ zamierza objąć wpisem nie będzie można rozpocząć np. budowy 97-metrowego wysokościowca u zbiegu ulic Jana z Kolna i Narzędziowców, jaki zaplanował na tym terenie jeden z deweloperów.

 – Obowiązujące zapisy MPZP umożliwiają na terenach postoczniowych realizację zabudowy, która spowoduje zatarcie czytelności zabytkowej architektury tego zespołu– wyjaśnia Agnieszka Kowalska. – Rada Ochrony Zabytków uznała iż powinniśmy dążyć do sporządzenia nowego MPZP dla terenów postoczniowych i ich otoczenia z uwagi na problematyczną aktualność obowiązującego kilkunastoletniego planu z powodu zmieniających się uwarunkowań, a także zmianę w postrzeganiu wartości krajobrazowej terenów postoczniowych. Obecnie widzimy już w krajobrazie miasta niekorzystne skutki obowiązującego planu, np. powstanie zespołu wieżowców przy ul. Wałowej oraz biurowca przy Placu Solidarności.

Marcin Tymiński, rzecznik Pomorskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków

wytłuszczenie tekstu  i zdjęcia to nasze dodatki – red.

4 thoughts on “Więcej terenów stoczniowych w rejestrze zabytków

 • Czy ten plan obejmuje budynki mieszkalne przy ulicy Jaracza?

  Odpowiedz
  • Nie wiemy. Być może gdzieś na stronie miasta jest informacja.

   Odpowiedz
  • Jaracza to są działki o numerze 13.

   Odpowiedz
 • Jesli WKZ faktycznie chce chronić te zabytki niech skarb państwa odkupi tereny od deweloperów i zainwestuje w ich odnowienie.pozwólmy architektom projektować,deweloperom budować

  Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.