Film Krzysztofa Puternickiego „Republika deweloperów” o praktykach przewłaszczania w Gdańsku majątku wspólnego – druga część Tryptyku Gdańskiego – wzbudził wiele emocji, ale i pytań. Jak usłyszeliśmy, wiele spraw,  które mogły budzić wątpliwości natury prawnej,  przedawniło się, ale nie przedawniła się sprawa Forum Gdańsk i Kunsztu Wodnego, najbrzydszego kompleksu sklepowego w Gdańsku.

Kunszt Wodny został przekazany Miastu za 47% udziałów w spółce Forum Gdańsk. Obecnie spółka ma wartość 1 mld złotych. Wcześniej miasto przeznaczyło grunty pod budowę Forum wartości 140 mln zł wg operatu szacunkowego. Sam operat, jak i sposób rozliczeń oraz tajność Umowy Wspólników wzbudziły niepokój posła na Sejm Kacpra Płażyńskiego. Poświęcił on temu tematowi dzisiejszą konferencję prasową (3 lutego 2022), informując na niej o zawiadomieniu Prokuratury Okręgowej o możliwości popełnienia przestępstwa.

zawiadomienie do prokuratury K. Płażynskiego w sprawie inwestycji Forum Gdańsk

Całość konferencji możecie Państwo obejrzeć na poniższym filmie (jest tam również propozycja zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta oraz zapowiedź zmian w prawie), natomiast pod filmem zapraszam do przeczytania kilka słów wyjaśnienia Małgorzaty Fechner Puternickiej, współautorki scenariusza filmu „Republika deweloperów”.

Małgorzata Fechner Puternicka:

Gmina Gdańsk zawierała umowę Forum Gdańsk w 2012 roku. Spółka MULTI CORPORATION B.V. Company  MULTI VESTE 339 B.V. to udziałowiec większościowy, Gmina Gdańsk została udziałowcem mniejszościowym. Gmina wniosła aportem 3,2 ha (niedoprecyzowaną wartość i powierzchnie stanowiące własność Skarbu Państwa, np. drogi dojazdowe), dzięki czemu do umowy przystąpiło PKP, wyrażając zgodę na zabudowę płytą betonową torów obok gruntów. Spółka wniosła know how.

Na wniesione grunty spółka Forum Gdańsk uzyskała kredyty na inwestycję, których zabezpieczeniem były grunty wniesione przez miasto. Pierwotnej umowie spółki towarzyszyła Umowa Wspólników, która znana jest tylko jej stronom. Próby dotarcia przez radnych Gdańska do treści umowy podstawowej zaowocowały dostępem tylko do jej części – reszta została zaczerniona. Wg umowy spółka miała wybudować część inwestycji, przeznaczonej finalnie na cele publiczne, na gruntach miejskich oraz oddać w bezpłatną dzierżawę lub sprzedać miastu budynek Kunsztu Wodnego. De facto oznaczało to bezgotówkowe rozliczenie wg wzorca z umowy spółki. A różnice w kosztach ustalonych w umowie spółki z 2012 roku miały być skwitowane, czyli wystarczyło odebrać protokoły inwestycyjne. Niedobory czy nadwyżki nad raz ustalonymi kosztami nie miały znaczenia.

Aport Gminy Gdańsk został oszacowany operatem biegłego rzeczoznawcy. Szacunki często odbiegają od ceny rynkowej i realnej wartości. Inaczej jest, jeśli zostaną poddane procesowi przetargu. W takiej lokalizacji jak samo centrum miasta istnieje uzasadnione podejrzenie, że miasto mogło wnieść wartość o wiele wyższą od wpisanej do umowy.

Umowa pierwotna była kilkukrotnie zmieniana. Latem 2021 roku wykreślono np. obowiązek spółki do zabudowy dziedzińca wewnętrznego”:

 • w §10.6 Umowy Spółki ust. 3.5.3. usuwa się wyrazy ,,zbudowanego Wewnętrznego Dziedzińca Parkowego”
 • w §10.6 Umowy Spółki ust. 12.2.4.3. usuwa się wyrazy ,,zbudowanego Wewnętrznego Dziedzińca Parkowego”
 • w §18 Umowy Spółki ust. 8.54.3. usuwa się wyrazy ,,budowa Wewnętrznego Dziedzińca Parkowego”

Z jakiegoś powodu spółka w ramach końcowych rozliczeń został także zwolniona z obowiązku przekazania na rzecz miasta części infrastruktur, do której była zobowiązana w umowie podstawowej. Na pewno będziemy pytać UM o zakres zmian, ich przyczyny oraz dostęp do protokołów inwestycyjnych, które w imieniu gminy musiał podpisać jej reprezentant. Oczywiście, będziemy także pytać o personalia reprezentantów.

W końcu  2021 roku nastąpiły znaczące zmiany w spółce. Po odbiorze protokołów inwestycyjnych nastąpiło formalne przekazanie Miastu budynku Kunsztu Wodnego, a następnie spółka – uznając rozliczenia z Gminą Gdańsk za wypełnione – umorzyła udziały gminy „automatycznie”, zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej z gminą. Oznacza to, że jedynym właścicielem inwestycji Forum Gdańsk, której wartość bilansowa jest określona na 1 mld złotych, stanowi wyłączną własność Multi Veste 339 BV, ale sięgając głębiej do akt KRS możemy dowiedzieć się, ze jedynym beneficjantem jest Stephen Allen Schwarzman i firma Blackstone. Forum Gdańsk ma w planie II etap inwestycji, budowę biurowców. Szczegóły tego partnerstwa w aspekcie rozliczeń mienia publicznego powinny zbadać odpowiednie instytucje. I mam nadzieje, że tak się stanie.

Anna Pisarska

Biurowce mają powstać na tyłach Forum Gdańsk.


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

4 thoughts on “Gdańszczanie kontra „republika deweloperów”

 • Całe zło zaczyna się w Biurze Rozwoju Miasta. To tam zapadały decyzje o zmainie bądż nowych planach zagospodarowania. MPZ jest lokalnym prawem więc kto by na to nie patrzył wszystko odbywa się legalnie. Jednak sposób sporzązania tych ,,planów” to kryminał. Dziwię się że CBA tam nie wkroczało juz dawno. Nikt nie pamięta cudownej pomyłki z jedną kondygnacją w osiedlu w Jelitykowie a potem na wniosek Adamowicza expresowa zmiana planu zagospodarowania. Plany w Gdańsku robione bez badań oddziaływania inwestycji na zdrowie i zycie mieszkańców, bez studium i analiz komunikacyjnych, przyrodniczych.

  Odpowiedz
  • a z NDI też może być ciekawie. Też między innymi wątki w Jelitkowie. Cały program mógł by tylko o tym powstać

   Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.