Magda Kawałek

Magda Kawałek

Jestem z urodzenia bydgoszczanką i lokalną patriotką. Kocham swoje miasto i chcę pokazać jego piękno innym ludziom, reszcie świata.

Cały czas poszukuję, uczę się i odnajduję. „Włamuję” się do kamienic, potykam się o nierówne chodniki podziwiając piękne detale architektoniczne. Podczas tych spacerów lubię czytać w parku, najbardziej kryminały.

Ukończyłam kurs przewodnika miejskiego po Bydgoszczy. Jestem prezesem Stowarzyszenia „Wchodzących Na Wieże”.