Strefa obywatelska

Czekamy na proste przepraszam od wiceprezydenta Grzelaka

Oświadczenie komitetu „Nie dla płatnych parkingów w Brzeźnie”

W dniu 2 stycznia 2016 roku w programie „Rozmowa Kontrolowana” Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. komunalnych, publicznie wypowiedział kontrowersyjne, a przy tym niejednokrotnie niezgodne ze stanem faktycznym, treści dotyczące szeroko rozumianej polityki parkingowej w Gdańsku.

Komitet „NIE dla płatnych parkingów w Brzeźnie”, która skupia mieszkańców Gdańska i osoby poszkodowane przez niezgodną z prawem politykę firmowaną przez Wiceprezydenta Piotra Grzelaka, pragnie zwrócić uwagę na treści audycji, które wywołały duże kontrowersje wśród osób zaangażowanych w wyjaśnienie tzw. Afery Parkingowej.

Wiceprezydent Grzelak publicznie oświadczył, że, podobno, realizuje politykę „w partnerstwie z mieszkańcami i radami dzielnic.”

Należy przypomnieć, że Wiceprezydent Grzelak zignorował Uchwałę Nr XII/ 54/ 16 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wydzierżawienia przez Miasto Gdańsk parkingu przy al. Gen. J. Hallera oraz w przedmiocie Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku – Brzeźnie.

Należy przypomnieć, że Wiceprezydent Grzelak nie przychylił się również do postulatów pojawiających się ze strony protestujących mieszkańców Brzeźna, którzy wielokrotnie postulowali wycofanie się z kontrowersyjnej polityki parkingowej realizowanej w okresie letnim m. in. w Gdańsku Brzeźnie.

Wiceprezydent Grzelak publicznie oświadczył, że władze Gdańska, podobno, zawsze biorą „odpowiedzialność za to co się dzieje w mieście”.

Należy przypomnieć, że główny architekt kontrowersyjnej polityki parkingowej tj. Wiceprezydent Grzelak, wedle dostępnych dla opinii publicznej informacji, nie poniósł dotychczas żadnych służbowych konsekwencji z tytułu fiaska projektu, który firmował i akceptował swoim nazwiskiem.

Wiceprezydent Grzelak publicznie oświadczył, że „są wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, że nie można pobierać opłat w soboty”.

Należy przypomnieć, że ta argumentacja była wielokrotnie podnoszona przez protestujących mieszkańców, ale nie skutkowało to wycofaniem się przez władze Gdańska z przyzwolenia wydanego przez nich prywatnym firmom parkingowym na pobieranie opłat również w soboty i niedziele.

Wiceprezydent Grzelak publicznie oświadczył, że, podobno, „wiele gmin w Polsce wykorzystało art. 22 Ustawy o drogach publicznych i w modelu dzierżawy wynajmowało, wydzierżawiało parkingi”.

Należy przypomnieć, że zarówno naruszenie przepisów prawa, jak i uprawdopodobnienie ich naruszania przez inne podmioty, w tym wypadku prawdopodobnie jednostki samorządu terytorialnego, nie jest argumentem, który dawałby legalne przyzwolenie na takowe działania w Gdańsku. Istnienie kontrowersji co do stanu prawnego winno być przyczynkiem do merytorycznej dyskusji z udziałem ekspertów i zainteresowanych osób, celem wypracowania możliwie najlepszego, a przede wszystkim w pełni legalnego, modelu działania, charakterystycznego dla demokratycznego państwa prawa.

Wiceprezydent Grzelak publicznie oświadczył, że „sąd uznał, że nie trzymaliśmy się litery prawa”.

Należy przypomnieć, że wielokrotne apele Mieszkańców, opinie prawników i finalnie rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego nie były dla Wiceprezydenta Grzelaka dostatecznymi argumentami by zerwać lub przynajmniej zawiesić w okresie letnim kontrowersyjną, a jak pokazał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2016 również niezgodną z prawem, politykę parkingową.

Wiceprezydent Grzelak publicznie oświadczył, że „Nikt nie popełnia błędów, kto nic nie robi.”

Być może warto w tym momencie przytoczyć słowa, których autorem miał być François de La Rochefoucauld:  „Większość naszych błędów jest bardziej wybaczalna niż środki, którymi staramy się je ukryć”.

Należy przypomnieć, że władze Gdańska niejednokrotnie, w sposób daleki od standardów uczciwej debaty i realnego dialogu społecznego, odnosiły się zarówno do postulatów protestujących Mieszkańców, jak i do samych osób zaangażowanych w walkę o przestrzeganie prawa i słuchanie głosu Mieszkańców.

W związku z powyższym Komitet „NIE dla płatnych parkingów w Brzeźnie” zaprasza władze Gdańska, w szczególności zaś wiceprezydenta Piotra Grzelaka, do udziału w publicznej, otwartej debacie z udziałem Mieszkańców Brzeźna i zainteresowanych mediów, w trakcie której możliwa będzie spokojna, rzetelna, wolna od negatywnych emocji i manipulacji rozmowa na tematy ważne dla Gdańszczanek i Gdańszczan.

Wierzymy, że również Pan Prezydent Paweł Adamowicz, zgodnie ze swoimi wielokrotnymi deklaracjami z programów wyborczych, przychylnie spojrzy na pomysł debaty władzy z Mieszkańcami w Gdańsku, w mieście Wolności i Solidarności.

Komitet „NIE dla płatnych parkingów w Brzeźnie”

Dodaj opinię lub komentarz.