• Wydarzenie: Promocja książki Echa pancernego rajdu i projekcja filmu Róża
  • Czas: 23 stycznia 2018 r., godz. 17.00
  • Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, sala kinowa, poz. -3
  • Wstęp wolny

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej  dr Karol Nawrocki zaprasza na:

  • promocję książki Tomasza Glinieckiego Echa pancernego rajdu. Propaganda wojenna i kreacja mitów wyzwoleńczych na podstawie operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku, Gdańsk 2017
  • projekcję filmu Róża  (2011, reż. Wojciech Smarzowski, 98 min)

które odbędą się 23 stycznia 2018 r. o godz. 17.00
w sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej (poziom -3)

Na spotkaniu będzie można nabyć książkę w promocyjnej cenie.

Tomasz Gliniecki (ur. 1967) – historyk, pedagog, dziennikarz. Jest autorem licznych działań popularyzujących przeszłość i budujących tożsamość, zwłaszcza regionalną – wystaw muzealnych, zajęć i wydarzeń kulturalnych, książek i artykułów prasowych, audycji radiowych i dokumentów filmowych. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku koordynuje prace w sferach edukacji i zbiorów. Wśród najważniejszych zainteresowań badawczych lokuje styk historii wojskowości z medioznawstwem – prezentację obrazów wojny w świetle propagandy oraz mitologizację zdarzeń militarnych i heroizację ich uczestników.

Streszczenie:

Militarnym celem rozpatrywanej operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej było odcięcie niemieckich wojsk w kotle Prus Wschodnich na przedpolach Elbląga i wybrzeżu Zalewu Wiślanego. Propagandowym symbolem tych działań stał się jeszcze podczas wojny – i do dzisiaj pozostał – epizod bojowy z 23 stycznia 1945 r. nazwany rajdem Diaczenki, od nazwiska oficera dowodzącego batalionem czołgów, którego wozy jako jedne z pierwszych wjechały do miasta. Jego szczegółowa analiza umożliwiła zaprezentowanie przekształcania propagandy wojennej w historiograficzny dogmat powojnia, w kilkadziesiąt lat przechodzący kolejno z poziomu mediów frontowych do dzieł naukowych, a stamtąd do powszechnej świadomości. Przedstawiana publikacja skutecznie ten mit obnaża, zaś obecność kpt. gwardii Giennadija Diaczenki w przestrzeni publicznej Elbląga kończy się w 2017 r. skierowaniem nazwy ulicy jego pamięci do procedury dekomunizacyjnej i ostatecznie przemianowaniem jej na Starowiejską.

Fragment wstępu:

[…] publikacja ta jest próbą wielostronnego omówienia propagandowego obrazu epizodycznych, a jednak symptomatycznych dla operacji bojowych zdarzeń, które od kilkudziesięciu lat rzutują na społeczne postrzeganie II wojny światowej w Polsce, skutkując fałszywą interpretacją elementów rozstrzygnięcia konfliktu, a także na przemiany terytorialne i ludnościowe w tej części kontynentu. Jej pozornie lokalny charakter naturalnie wpisuje się w dyskurs o Europie Środkowo-Wschodniej, która przez pół wieku zasłonięta była „żelazną kurtyną”, w znacznej mierze również w sensie historiograficznym.

Zapraszamy.

Muzeum II Wojny Światowej

materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.