Zapraszam do obejrzenia zdjęć z dzisiejszej uroczyści złożenia kwiatów pod pomnikiem (raczej tymczasową tablicą) pomordowanych gedanistów. To sportowcy KS Gedani – jako jedni z pierwszych Polaków – zostali aresztowani wraz z wybuchem wojny.

Klub Gedania jest najstarszym klubem piłkarskim w Gdańsku, ale powstał jako klub wielosekcyjny. Wyłonił się z Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w 1922 roku. Sokół natomiast był najstarszą organizacją sportową w Polsce, założoną w 1867 r. we Lwowie (zawołanie „w zdrowym ciele zdrowy duch”). Sokół (ptak) był zakamuflowanym orłem i miał szkolić wysportowane kadry gotowe do walki z zaborcą. W czasie I wojny Sokół przystąpił do Legionów Polskich, po wojnie prowadził przysposobienie wojskowe. Dał początek wielu klubom sportowym (szermierka, gimnastyka, piłka nożna).

przeczytaj:

Boisko i budynki polskiego Klubu Sportowego Gedania powstały w 1925 r. w miejscu określanym jako Polenhof (część Wrzeszcza zasiedlona głównie przez Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku). Była to bardzo dobra baza sportowa. W klubie było wiele sekcji, a liczba członków szybko rosła. W 1929 było ich 500. Zawodnicy rekrutowali się z robotników portowych, urzędników, studentów, bezrobotnych, pracowników kolei, rzemieślników itp.  Jedna z osób przybyłych na uroczystość określiła Gedanię jako bombonierkę z wielką historią, podarowaną miastu przez Polskę. Dodam, że sami gedaniści nie uważali się za polonię – wszak byli u siebie.

W uroczystości wzięło udział ok. 100 osób, w tym rodziny gedanistów, europoseł Anna Fotyga, młodzi sportowcy, sportowcy już nieaktywni, działacze społeczni oraz mieszkańcy Wrzeszcza. Nie odnotowałam obecności innych polityków, radnych ani mediów.

Poniżej przemówienie Anny Fotygi:

Wielką  nadzieją tchną słowa obecnego na uroczystości prezesa klubu Gedania 1922, który zapowiedział, że zrobi wszystko, by na 100-lecie powstania Gedani klub wrócił na swoje historyczne miejsce.

Anna Pisarska-Umańska

Dodaj opinię lub komentarz.