Trójmiejskie lasy stanowią jeden z najatrakcyjniejszych kompleksów leśnych na Pomorzu. Na przestrzeni ostatnich dekad stały się popularnym miejscem wypoczynku rodzin, turystów, a także obiektem zainteresowania grzybiarzy. Musimy jednak pamiętać, że ich dzieje są o wiele dłuższe i sięgają czasów wczesnego średniowiecza. Przez ponad tysiąc lat lasy otaczające Trójmiasto pozostawały milczącym świadkiem historii, bogatej w niezwykłe wydarzenia i postaci.

Przypomina o tym książka Krzysztofa Jażdżewskiego, Historia lasów gdańskich. Od dóbr oliwskich i puckich do Nadleśnictwa Gdańsk (Nadleśnictwo Gdańsk & Wydawnictwo Oskar).

Historia lasów gdańskich

To swoista podróż wyznaczana relacją las-człowiek, od czasów książąt pomorskich, przez rządy zakonu krzyżackiego i I Rzeczpospolitą, po współczesność. Porusza szeroką tematykę, ukazując historyczne przemiany gdańskich lasów pod względem administracyjnym, gospodarczym i społecznym. Autor oparł się w pracy na różnorodnym materiale źródłowym, korzystając przede wszystkim z dokumentów zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Gdańsku i Nadleśnictwie Gdańsk. Warto sięgnąć do tej publikacji, gdyż, „las jest czymś ponadczasowym, niezależnym od woli człowieka […], ale niezbędnym dla jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”.

Krzysztof Jażdżewski – urodził się w 1977 r. w Kościerzynie. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W swojej pracy badawczej skupia się na dziejach Pomorza, Kościerzyny i ziemi kościerskiej. Zajmuje się również problematyką historii leśnictwa na terenie północnej Polski. Opublikował trzy książki: Kościerskie lasy. Nadleśnictwo Kościerzyna 1781-2006 (2006), Łubiana – historia wsi (2006), Wielki Klincz – zarys dziejów wsi (2008). Jest także autorem blisko 100 artykułów, które ukazały się w czasopismach o tematyce leśnej oraz prasie.

Ludzie od zarania dziejów korzystają z lasów i ich zasobów, kształtując je według swoich możliwości, potrzeb i wyobrażeń. Czyniąc to, mamy pełną świadomość, że zarówno teraz, jak i w przyszłości lasy będą nam absolutnie niezbędne, zarówno ze względów gospodarczych, jak i ekologicznych czy też rekreacyjnych. […] Na tej kanwie postanowiliśmy przybliżyć Państwu historię lasów pomorskich, a w szczególności tych w okolicach dzisiejszej aglomeracji trójmiejskiej. Do współpracy zaprosiliśmy autora, historyka, który bada już od jakiegoś czasu dzieje tutejszych lasów.

Zapraszamy na promocję książki która odbędzie się w 22 maja podczas Pikniku Naukowego w Marszewie

Kolejna promocja odbędzie się 7 czerwca w Bibliotece Manhattan.

Wydawnictwo Oskar


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.