Zapraszamy na spotkanie autorskie poświęcone publikacji „Jak działała Stocznia Gdańska” autorstwa Andrzeja Trzeciaka oraz Andrzeja Nawrockiego.

  • Czwartek, 2 lutego 2023
  • Gdańsk, ul. ks. Popiełuszki 6, Sala BHP
  • Godzina 12.00

Rozmowę poprowadzi Tomasz Błyskosz, kierownik Oddziału Terenowego w Gdańsku Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Publikacja „Jak działała Stocznia Gdańska” ma charakter studium, którego celem było uchwycenie i opisanie podstawowego – produkcyjnego aspektu działania Stoczni Gdańskiej oraz przemysłowej funkcji jej terenów, miejsc i poszczególnych obiektów.

Punktem wyjścia była opracowana w 2021 roku, na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, specjalistyczna dokumentacja, która jest jednym z ważnych elementów działań na rzecz wpisu historycznej Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zasadniczym natomiast zadaniem publikacji było przedstawienie roli poszczególnych stoczniowych budowli oraz zachowanych elementów infrastruktury przemysłowej na tle złożonych procesów technologicznych z zakresu budowy i wyposażenia statków.

Książka stanowi wypełnienie luki w literaturze przedmiotu. Jest ilustracją niezwykle bogatej i różnorodnej produkcji tego wyjątkowego zakładu produkcyjnego.

Autorzy podjęli próbę wpisania historii oraz przemysłowego dorobku w całokształt dziejów lokalnej i ponadlokalnej wytwórczości okrętowej, przemysłu stoczniowego Gdańska, Polski i Europy oraz rozwoju okrętownictwa. Jednocześnie uwypuklono i opisano te elementy industrialnej spuścizny Stoczni Gdańskiej, które zachowały się do dzisiaj pomimo znacznych ubytków jej przemysłowej infrastruktury, obiektów i wyposażenia, spowodowanych wyburzeniami i zmianami właścicielskimi oraz przestrzennymi w tej części miasta.

Wydawcy publikacji:

  • Instytut Dziedzictwa Solidarności
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa

Gdańsk Strefa Prestiżu

Dodaj opinię lub komentarz.