• Wydarzenie: Konferencja naukowa „Konformiści czy przestępcy w togach ?”
 • Czas: 19 kwietnia 2018, godz. 9:30
 • Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, sala konferencyjna, poziom -2
 • Wstęp wolny

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr Karol Nawrocki, zaprasza na konferencję naukową „Konformiści czy przestępcy w togach ?” Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny, której celem jest przybliżenie sylwetek oraz karier zawodowych wybranych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu komunistycznego w regionie gdańskim.

Program konferencji:

 • 09.30 – 10.00 Przywitanie przybyłych gości.
  Słowo wstępne przedstawicieli organizatorów – Prokuratora Regionalnego w Gdańsku – Andrzeja Golca; Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku – prof. dr. hab. Mirosława Golona; Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej – dr. Karola Nawrockiego; kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta – rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz prokuratora Jacka Skały – Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP
 • 10.00 – 10.30 dr hab. prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Piotr Semków – „Polityka ponad prawem. Model relacji organów wymiaru sprawiedliwości w procesie karnym Polski Ludowej.”
 • 10.30 – 11.00 Mieczysław Góra, prokurator Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Oddział w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy) — „Problematyka pojęcia zbrodni sądowej. Kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego.”
 • 11.00 – 11.30 dr Helena Kowalska — „Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. Wybrane sylwetki i kariery sędziów, którzy dopuścili się zbrodni sądowych.”
 • 11.30 – 12.00 dr Dariusz Burczyk (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) — „Wpływ struktur Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na sędziów i prokuratorów Wojskowego Sądu Rejonowego oraz Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku.”
 • 12.05 – 12.30 przerwa kawowa
 • 12.30 – 13.00 dr Marek Szymaniak (kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) – „Kary śmierci orzekane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.”
 • 13.00 – 13.30 dr Daniel Czerwiński (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) – „Przed czerwoną temidą – rola funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa w kształtowaniu orzeczeń sądów regionu gdańskiego”.
 • 13.30 – 13.45 mgr Krzysztof Filip (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) – „Postępowania prokuratorskie prowadzone wobec funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego – rzeczywista próba prawnokarnej oceny zbrodni komunistycznych czy pozorowane działania śledcze w kontekście działalności Samodzielnego Rejonu ds. Funkcjonariuszy Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku w latach 1955- 1957?”
 • 13.45 – 14.15 dr hab. prof. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu Bogusław Kopka, „Kadry w wymiarze sprawiedliwości PRL – rozliczenia i wymiana kadr na fali odwilży październikowej 1956 r.”
  Niezłomni świadkowie historii: prokurator Marek Rewers – sylwetkę prokuratora przedstawi moderator konferencji Paweł Fabisiak (prokurator delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku)
  Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i uczestników.
 • Zakończenie konferencji około godz. 15.30

plakat wydarzenia

Organizatorami konferencji są: Prokuratura Regionalna w Gdańsku, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej.

Muzeum II Wojny Światowej, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.