• Wydarzenie: Konferencja naukowa „Konformiści czy przestępcy w togach ?”
 • Czas: 19 kwietnia 2018, godz. 9:30
 • Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, sala konferencyjna, poziom -2
 • Wstęp wolny

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr Karol Nawrocki, zaprasza na konferencję naukową „Konformiści czy przestępcy w togach ?” Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny, której celem jest przybliżenie sylwetek oraz karier zawodowych wybranych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu komunistycznego w regionie gdańskim.

Program konferencji:

 • 09.30 – 10.00 Przywitanie przybyłych gości.
  Słowo wstępne przedstawicieli organizatorów – Prokuratora Regionalnego w Gdańsku – Andrzeja Golca; Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku – prof. dr. hab. Mirosława Golona; Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej – dr. Karola Nawrockiego; kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta – rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz prokuratora Jacka Skały – Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP
 • 10.00 – 10.30 dr hab. prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Piotr Semków – „Polityka ponad prawem. Model relacji organów wymiaru sprawiedliwości w procesie karnym Polski Ludowej.”
 • 10.30 – 11.00 Mieczysław Góra, prokurator Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Oddział w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy) — „Problematyka pojęcia zbrodni sądowej. Kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego.”
 • 11.00 – 11.30 dr Helena Kowalska — „Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. Wybrane sylwetki i kariery sędziów, którzy dopuścili się zbrodni sądowych.”
 • 11.30 – 12.00 dr Dariusz Burczyk (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) — „Wpływ struktur Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na sędziów i prokuratorów Wojskowego Sądu Rejonowego oraz Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku.”
 • 12.05 – 12.30 przerwa kawowa
 • 12.30 – 13.00 dr Marek Szymaniak (kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) – „Kary śmierci orzekane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.”
 • 13.00 – 13.30 dr Daniel Czerwiński (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) – „Przed czerwoną temidą – rola funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa w kształtowaniu orzeczeń sądów regionu gdańskiego”.
 • 13.30 – 13.45 mgr Krzysztof Filip (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) – „Postępowania prokuratorskie prowadzone wobec funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego – rzeczywista próba prawnokarnej oceny zbrodni komunistycznych czy pozorowane działania śledcze w kontekście działalności Samodzielnego Rejonu ds. Funkcjonariuszy Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku w latach 1955- 1957?”
 • 13.45 – 14.15 dr hab. prof. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu Bogusław Kopka, „Kadry w wymiarze sprawiedliwości PRL – rozliczenia i wymiana kadr na fali odwilży październikowej 1956 r.”
  Niezłomni świadkowie historii: prokurator Marek Rewers – sylwetkę prokuratora przedstawi moderator konferencji Paweł Fabisiak (prokurator delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku)
  Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i uczestników.
 • Zakończenie konferencji około godz. 15.30

plakat wydarzenia

Organizatorami konferencji są: Prokuratura Regionalna w Gdańsku, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej.

Muzeum II Wojny Światowej, materiały prasowe


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.