W sobotę 9 marca, na terenie Portu Wojennego w Gdyni Oksywiu (nabrzeże wzdłuż basenu IX), w ramach ogólnokrajowych obchodów 20 rocznicy wstąpienia Polski do NATO, 3 Flotylla Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego zorganizowała dla mieszkańców Trójmiasta piknik wojskowy, w ramach którego udostępniła 3 z 4 awizowanych wcześniej okrętów tj. fregatę rakietową ORP GENERAŁ TADEUSZ KOŚCIUSZKO, niszczyciel min ORP KORMORAN (formalnie należący do 13 DTr-u, wchodzącego w skład 8 Flotylli Okrętów ze Świnoujścia) oraz mały okręt rakietowy ORP GROM. Jedynym niedostępnym a szkoda okrętem była korweta z.o.p. ORP KASZUB, którą jednak doskonale można było obfotografować z nabrzeża.

Oprócz jednostek pływających przybyli na piknik mogli też zapoznać się z wyposażeniem: Jednostki Wojskowej Formoza, Brzegowej Grupy Ratowniczej (która dzielnie zabezpieczała piknik od strony wody), Morskiej Jednostki Rakietowej, 43 Batalionu Saperów, Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego, 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego, Komendy Portu Wojennego Gdynia, 33 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, 6 „Oliwskiego” Ośrodka Radioelektronicznego oraz Żandarmerii Wojskowej.

Tradycyjnie w strefie pikniku nie zabrakło też i stoisk Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Agencji Mienia Wojskowego (jak zwykle obleganego), pojawiło się stoisko Centrum Techniki Morskiej, które zaprezentowało swoje dzieło – niszczyciel min ORP KORMORAN (który w oryginale oddalony był od niego o zaledwie kilkadziesiąt metrów).

Dla zmęczonych i zgłodniałych, a także i zmokniętych, bo aura tego dnia nie rozpieszczała (tym większe zaskoczenie dużym zainteresowaniem piknikiem lokalnej ludności, wśród której nie zabrakło jak zwykle dzieci), zorganizowany został punkt gastronomiczny, gdzie dla każdego przewidziany był tradycyjny poczęstunek w postaci grochówki i kiełbaski.

I Jednostki pływające Polskiej Marynarki Wojennej.

Korweta zwalczania okrętów podwodnych ORP KASZUB (240) – jedna z najbardziej rozpoznawalnych jednostek naszej floty – jednostka, która tak jak i odbywający obecnie próby morskie przyszyły ORP ŚLĄZAK, swojego czasu miała zapoczątkować serię okrętów.

Fregata rakietowa ORP GENERAŁ TADEUSZ KOŚCIUSZKO (273) – eks-amerykańska fregata typu Olivier Hazard Perry, obok bliźniaczego ORP GENERAŁ KAZIMIERZ PUŁASKI największa jednostka naszej floty, która zasłynęła m.in. przewiezieniem we wrześniu ubiegłego roku na swoim pokładzie z Francji do kraju,  prochów admirała floty Józefa Unruga oraz jego małżonki.

Mały okręt rakietowy ORP GROM (423) – jedna z trzech jednostek projektu 151/660M, będących w chwili obecnej najbardziej ofensywnym „żądłem” naszej floty (i to pomimo notorycznych problemów z napędem, pamiętającym jeszcze czasy ZSSR).

Niszczyciel min ORP KORMORAN (601) – pierwsza z trzech jednostek projektu 258, budowanych przez gdańską stocznię Remontowa Shipbuilding (dawna Stocznia Północna), które w służbie zastąpią ponad 50-letnie okręty projektu 206FM. Od momentu podniesienia bandery najbardziej „medialny” okręt naszej marynarki wojennej.

II Pojazdy i wyposażenie pozostałych formacji.

Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. Broni Włodzimierza Ptasińskiego – prezentująca na swoim stoisku broń, umundurowanie oraz wybrane środki transportu, w postaci pontonu oraz transportera podwodnego nurków DPD (Diver Propulsion Device) amerykańskiej firmy STIDD.

43 Batalion Saperów – reprezentowany przez samochód Iveco Daily „Topola-S”/AMZ, zdalnie sterowany robot wspomagająco – neutralizujący oraz transporter opancerzony MT-LB TRI.

Brzegowa Grupa Ratownicza – reprezentowana przez małe jednostki pływające, z których jedna przez cały czas zabezpieczała rejon pikniku od strony wody.

Morska Jednostka Rakietowa – reprezentowana przez wyrzutnię rakiet przeciwokrętowych NSM na podwoziu ciężarówki Jelcz P662 D.43 6×6.

Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego – prezentujący na swoim stoisku sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy.

9 Dywizjon Przeciwlotniczy – prezentujący na swoim stoisku przenośne wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych GROM.

.

Komenda Portu Wojennego Gdynia – reprezentowana m.in. przez Warsztat Naprawy Pojazdów na podwoziu ciężarówki STAR 266 oraz ciężki wóz pożarniczy Wojskowej Straży Pożarnej – Scania R480 4×4/WISS.

33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej – reprezentowany przez wóz transportowy pocisków przeciwlotniczych S-125 Newa na podwoziu ciężarówki ZIŁ-137T oraz holowaną armatę przeciwlotniczą ZU-23-2.

6 „Oliwski” Ośrodek Radioelektroniczny im. admirała Arendta Dickmanna – reprezentowany przez Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10/T. oraz Zautomatyzowany Wóz Dowodzenia ZWD-3 na podwoziu samochodu terenowego Honker.

III Część Oficjalna. 

Uroczysty apel – niestety materiał ten jest dość skąpy a to ze względu na dość mocne nasiąknięcie wodą (bardziej wodoszczelny był mój aparat a na terenie jednostki przebywałem już od 11-tej), co spowodowało, że z dalszego fotografowania musiałem zrezygnować, zadowalając się już zgromadzonym materiałem.

Łukasz Błaszczak


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.