14 września br. odbyła się w naszym mieście uroczystość upamiętnienia prof. Jana Borowskiego, architekta i konserwatora zabytków, urodzonego w 1890 r. w Petersburgu. W dwudziestoleciu międzywojennym związanego przede wszystkim z Ziemią Wileńską. Pierwszego powojennego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku, wielce zasłużonego dla odbudowy naszego miasta.

Do tej pory profesor Borowski był postacią niesłusznie zapomnianą. Brakło w naszym mieście jakiejkolwiek formy jego upamiętnienia. Pomijano jego zasługi dla odbudowy miasta. Profesor bezsprzecznie przyczynił się do rekonstrukcji i odbudowy Głównego Miasta; uznał je w całości za zabytek, przygotował listę obiektów przeznaczonych do odbudowy. Opracował raport, w którym przedstawił stan faktyczny tej części Gdańska, domagał się zabezpieczenia ruin oraz ocalałych detali architektonicznych oraz zabytków ruchomych.

Powołał Pracownię Konserwatorską, która z czasem została przekształcona w gdański oddział Pracowni Państwowych Konserwacji Zabytków. Opracował projekty odbudowy wielu zabytkowych budowli, głównie sakralnych, nadzorował ich odbudowę oraz prace konserwatorskie. Pełniąc funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków swoimi działaniami nie ograniczał się do Gdańska. Uratował przed zniszczeniem prawie trzydzieści obiektów na terenie Pomorza, w tym zamek w Malborku. Z końcem kwietnia 1951 r. złożył rezygnację z urzędu. Od tej pory pracował jako wykładowca na Politechnice Gdańskiej. Zmarł w 1966 r.

Dzięki usilnym, kilkuletnim staraniom Bożeny Kisiel, prezesa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddziału Pomorskiego, prof. Jan Borowski doczekał się dopiero w tym roku – niemal po sześćdziesięciu latach po swej śmierci – należnej mu tablicy pamiątkowej.

Bożena Kisiel, prezesa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddziału Pomorskiego

Tablica ta została umieszczona na bocznej ścianie (od strony ul. Ławniczej) kamienicy Schumannów przy ul. Długiej 45 , w której znajduje się siedziba PTTK. Uroczystości jej odsłonięcia poprowadził Klaudiusz Grabowski z Muzeum Gdańska. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz Gdańska, świata kultury i nauki. Jak również członkowie lokalnych instytucji i stowarzyszeń oraz miłośnicy Gdańska, pasjonaci jego historii i zabytków.

Zebranych przywitał zastępca prezydenta miasta Gdańska, Piotr Borawski, który w skrócie przybliżył sylwetkę prof. Borowskiego oraz przypomniał jego zasługi dla naszego miasta i regionu.

W dalszej kolejności przemawiali: przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, Agnieszka Owczarczak, Janusz Marszalec, zastępca dyrektora Muzeum Gdańska i Jarosław Kowalczuk, wiceprezes PTTK, Oddziału im. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku. A także Bożena Kisiel, inicjatorka upamiętnienia prof. Borowskiego, której Agnieszka Owczarczak wręczyła Nagrodę Miasta Gdańska: Zasłużony dla Gdańskich Seniorów.

Tablicę odsłonili: Agnieszka Owczarczak, Bożena Kisiel, Piotr Borawski i Janusz Marszalec. Następnie zostaliśmy zaproszeni do Ratusza Głównego Miasta, gdzie w Wielkiej Sali Wety czekał na nas poczęstunek, a potem interesujący wykład prof. Marcina Gawlickiego z Politechniki Gdańskiej, poświęcony działalności prof. Jana Borowskiego.

Maria Sadurska

Dodaj opinię lub komentarz.