Fotorelacje

„Twarz Odwagi. Witold Pilecki (1901-1948)” – wernisaż wystawy plenerowej

17 września br. o godz. 14.  w przypadającą tego dnia 84. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę na placu obok gmachu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej poświęconej rotmistrzowi Pileckiemu. Ekspozycja ta nosi tytuł „Twarz Odwagi. Witold Pilecki (1901-1948)”.

W uroczystości uczestniczyli goście honorowi: pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej wraz z prezesem tej instytucji, dr. Karolem Nawrockim, przedstawiciele wojska oraz członkowie różnych lokalnych stowarzyszeń.

dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora Muzeum ds. naukowych

Przybyłych na wernisaż przywitał dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora Muzeum ds. naukowych. Przedstawił pokrótce życiorys rotmistrza Witolda Pileckiego – jednego z najważniejszych polskich bohaterów narodowych, człowieka obdarzonego niezwykłą odwagą, gotowego ponieść najwyższą ofiarę dla ratowania ojczyzny.

Goście honorowi, wśród nich pośrodku dr Karol Nawrocki, prezes IPN

Uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, następnie Kampanii Wrześniowej w 1939 r., działacza ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej, który zgłosił się na ochotnika, by dostać się do KL Auschwitz i tam zorganizować organizację konspiracyjną. Po udanej ucieczce z obozu przekazał polskim władzom konspiracyjnym raport dotyczący zbrodniczej działalności Niemców.

Po wojnie został aresztowany przez ówczesne polskie władze i osadzony w więzieniu na Mokotowie. Po trwającym prawie rok śledztwie, w czasie którego poddawany był okrutnym torturom, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 V 1948 r. w więzieniu mokotowskim. Do tej pory nie odnaleziono miejsca jego pochówku.

Dr Marek Szymaniak stwierdził, iż była to jedna twarz Witolda Pileckiego – twarz bohatera. Nie można zapominać o drugiej twarzy rotmistrza, który był po prostu dobrym człowiekiem, kochającym mężem, troskliwym ojcem, społecznikiem, ziemianinem. Obie te twarze zostały ukazane na dziś otwartej wystawie.

Dr Marek Szymaniak zwrócił też uwagę na znajdujący się w pobliżu pomnik rotmistrza Pileckiego. Przypomniał, iż został on uroczyście odsłonięty przed trzema laty. Zachęcił do zwiedzania wystawy poświęconej Witoldowi Pileckiemu. Podziękował też pracownikom Działu Wystaw MIIŚ, którzy tę ekspozycję przygotowali.

Warto dodać, iż w tym samym dniu na placu obok gmachu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się inna uroczystość, mianowicie 68 żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową. Nowo zaprzysiężeni rozpoczną służbę wojskową w batalionach lekkiej piechoty w Słupsku, Malborku i Malborku.

W czasie tej uroczystości przemówienie wygłosił dr Karol Nawrocki. Na placu obecni byli przedstawiciele wojska, kombatanci, członkowie lokalnych stowarzyszeń oraz rodziny nowo zaprzysiężonych żołnierzy.

Maria Sadurska

Dodaj opinię lub komentarz.