DWÓR IV

Uważa się, iż położony przy ulicy Polanki 119 –121 dwór pochodzi z początku XVII wieku. Wielu autorów uznaje datę 1626 roku jako pierwszą wzmiankę o dworze. Wtedy to opat oliwski Adam Trebnic wydał oficjalny przywilej dla rajcy gdańskiego Jana Morgerotha, który stał się właścicielem obiektu (inna wersja uznaje rok 1632). Następna notatka o dworze została sporządzona dopiero w roku 1732, gdy właścicielem został sekretarz króla szwedzkiego Georg von Wachschläger, który nota bene tak pokochał oliwskie Polanki, że był jednocześnie właścicielem sąsiedniego III Dworu.

Dwór IV na Polankach

 

Następni właściciele to: gdański rajca Jan Losehart (1737 – 1741), kupiec Karol Groddeck (od 1741), Fryderyk von Kempen (1805). Szczególnie zamożny Karol Groddeck otoczył opieką czarowny dwór i dołożył wszelkich starań, aby stał się centrum spotkań towarzyskich dla znamienitych osobistości. W tym czasie powstały modne rokokowe elementy zdobiące budynek – sztukaterie na sufitach, dyskretny ale i kosztowny wystrój wnętrza, jak również interesujące założenie parkowe, z altanami, alejami drzew i krzewów oraz punktem widokowym. Słowem: idealne miejsce dla elity do spędzenia wspaniałego balu lub wypoczynku w gościnnej atmosferze.

Dwór IV na Polankach, 1915

 

W roku 1909 majątek przeszedł we władanie Okręgowego Zakładu Ubezpieczeń dla Prus Wschodnich, następnie powstała tutaj szkoła dla dziewcząt, a po II wojnie światowej obiekt użytkowany jest przez instytucje związane z ochroną zdrowia.

Dwór IV na Polankach - aleja

Od ulicy Polanki do samego obiektu prowadzi piękna lipowa aleja. Po przejściu kilkudziesięciu metrów oczom ukazuje się niestety szary budynek, który tylko przy dobrych chęciach i dużej wyobraźni odwiedzającego przywołuje wspomnienia wspaniałych czasów i szacownych gości, spędzających urocze chwile w tym miejscu. Pozostałością po imponującym niegdyś parku jest prowadząca do dworu wspomniana aleja lipowa, ciąg czterech stawów i położony na południowo – wschodnim skraju majątku ryglowy domek ogrodnika z XVIII wieku.

cdn…

Wojciech Stybor

Copyright © 2005 Wojciech Stybor. All rights reserved.

Dodaj opinię lub komentarz.