Piotr Dwojacki

Piotr Dwojacki

Dr Piotr Dwojacki
Pracownik naukowy, ekspert w dziedzinie zarządzania w biznesie i administracji, doradzał m.in. w Grupie LOTOS, Energa i innych firmach energetycznych.Doktorat na temat stylów sprawowania władzy w firmach. Wykłada m.in. zarządzanie miastem i metropolią.

Wykładowca na międzynarodowych studiach Master of Business Administration. Redaktor Wikipedii. Okresowo – publicysta w prasie codziennej.
Angażuje się też w działania na rzecz odrodzenia żeglugi śródlądowej i zagospodarowania Wisły. Pasjonat dorobku Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Współtwórca Kampanii na rzecz budżetu obywatelskiego w Gdańsku. Współzałożyciel ruchu Gdańsk Obywatelski, który uzyskał trzecie miejsce w wyborach prezydenta i Rady Miasta Gdańska.

Piotr Dwojacki zmarł nagle 31 lipca 2017 roku. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu.