Wydarzenia i informacje

Porozumienie pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA

Wczoraj (30.09.2019) w Muzeum odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA.

Jednym z głównych założeń podpisanego porozumienia jest współpraca na polu inwestycyjnym, wystawienniczym i promocyjnym, w tym budowa obiektu kubaturowego, który wykorzystywany będzie jako element towarzyszący zagospodarowaniu Pola Bitwy na Westerplatte. Budynek powstanie tuż przy wejściu do Portu, na zachodnim falochronie przy wejściu do portu  wewnętrznego w Gdańsku.

W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki oraz Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Łukasz Greinke.

Port Centralny budowany będzie w miejscu niezwykłym, w miejscu w którym jest bardzo dużo zabytków archeologicznych podwodnych – składowisko wraków z różnych epok, które przy okazji budowy tego portu będziemy wydobywać – mówił Jarosław Sellin, zarysowując charakter przyszłego współdziałania obu instytucji, jak też ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Łukasz Greinke: Na pierwszym spotkaniu, gdy rozłożyliśmy obie mapy i zobaczyliśmy, że te dwie inwestycje na siebie nie zachodzą, a mogą się bardzo doskonale uzupełniać – szybko zrozumieliśmy, że tak właśnie powinno być. Ta infrastruktura, którą budujemy aby obsługiwać ruch pasażerski powinna zostać wykorzystana przy promocji MIIWS i filii, która będzie znajdowała się na Westerplatte i będzie naturalnym miejscem, do którego będą pasażerowie przybywali. Widzimy, że z uwagi na to, że jest to Pole Bitwy objęte szczególną ochroną konserwatorską, a z drugiej strony MIIWS potrzebuje nowej powierzchni – postanowiliśmy połączyć siły przy drugim projekcie i zaprojektowaliśmy obiekt kubaturowy, który znajduje się przy wejściu do portu wewnętrznego. Jest to obiekt, który może mieć znakomitą funkcję i być wykorzystywany przez MIIWŚ jako  ten nowy element całej wystawy.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki, mówił o konieczności synergii i współpracy obu instytucji na polu memoratywnym i muzealnym:

To jest najważniejsze dla nas historyków i muzealników, ale także  w sensie biznesowym i turystycznym. Kwestie biznesowe ważne są dla Portu Gdańskiego, a turystyczne i dla nas, i dla samego Miasta Gdańska i dla Polski. Według danych Gdańskiej Organizacji Turystycznej z 3 100 000 turystów i odwiedzających Gdańsk w zeszłym roku największa ich liczba trafiła na Molo w Brzeźnie, ale drugie miejsce w tym rankingu zajmuje Westerplatte z pułapem 14,4 %. Miejsce 5 zajmuje MIIWS z 10% wskaźnikiem. To pokazuje, że przy tej współpracy – synergii w tych trzech zakresach – memoratywnym, muzealnym, ale też turystycznym, uda nam się prawdopodobnie w ciągu liku  lat stworzyć największą atrakcję turystyczną w Gdańsku, a być może w Polsce, bo są to dwie atrakcje turystyczne, które osiągają najwyższe wyniki w Gdańsku mimo tego, że nie ma tam na dzień dzisiejszy tak dużych inwestycji, bo nie ma Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 i nie ma Portu Centralnego będącego w budowie. Dla nas jest to możliwość wzniesienia nowych kubatur poza historycznym Polem Bitwy. Kubatur, które zostaną wykorzystane do promowania wiedzy historycznej  i budowania świadomości historycznej o wartościach Westerplatte. Od samego początku byliśmy przeciwnikami nowych kubatur na historycznym Polu Bitwy.

Podpisaniu porozumienia towarzyszyła prezentacja makiety obrazującej lokalizację poszczególnych elementów przyszłej inwestycji portowej względem półwyspu Westerplatte.

Muzeum II Wojny Światowej, materiał ze strony Muzeum.

Wytłuszczenia od redakcji, wszystkie zdjęcia ze strony MIIWŚ.


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.