Potrzebujemy Waszej pomocy. Zgłaszajcie na adres  redakcja@gdanskstrefa.com lub nawet tutaj pod artykułem stare aleje z całego województwa pomorskiego. Aleje, grupy starodrzewu, założenia parkowe, o ile nie zostały wpisane do rejestru zabytków. Możecie tego nie wiedzieć, ale lepiej podać za dużo, niż za mało.

Jezioro Otomińskie

Jeśli macie zdjęcia, to również zdjęcia. Potrzebujemy również w miarę dokładnej lokalizacji, czyli nie „gdzieś koło Kartuz”, tylko „aleja między A a B” albo „droga dojazdowa do…”. Gdybyście znali kontekst powstania takiej drogi albo jej znaczenie historyczne, to byłaby pełnia szczęścia. Jeśli wiecie, że aleja czy starodrzew są wpisane do rejestru zabytków, to pomijamy. Ale REJESTRU, nie gminnej ewidencji. Gminna ewidencja może być jak najbardziej.

Dlaczego? Po prostu trzeba je ratować, bo grozi im zniszczenie.

Starocin/Gozdawa

Poniższe punkty zawierają 57 lokalizacji (nawet więcej, bo kilka jest wpisanych pod jednym numerem), dużo jest z Gdańska, ale szczególnie nam zależy na drogach i obiektach rozsypanych po całym województwie, bo tam historyczne aleje padają szybkim łupem robót modernizacyjnych dróg, przebudów, gminnej deweloperki, wygody i zwykłego sobiepaństwa. Ostatnio uległa wycięciu aleja w Suchym Dębie. 50 starych  drzew przestało istnieć. Krajobraz kulturowy Żuław zanika. Stajemy się społecznością bez historii, bez pamięci, bez szacunku do przeszłych pokoleń. Nie nazywajmy rozwojem zwykłej dewastacji przestrzeni historycznej i kulturowej, a jeśli rozwój jest potrzebny, niech odbędzie się z poszanowaniem tradycji i lokalnej społeczności, obecnej i minionej.

Żukowo Węgle

Chcemy te obiekty wpisać do rejestru zabytków. Stworzyć im prawną ochronę. Liczymy na pomoc żuławian, kaszubów, kociewiaków, powiślan i wszystkich obieżyświatów przemierzających ścieżki naszych małych ojczyzn.

 1. szpaler lipowy wyznaczający przebieg jednego z torów strzeleckich, ostatnia pozostałość dawnego ogrodu przy domu strzeleckim na 3 Maja w Gdańsku
 2. aleja przy ulicy Przegalińskiej – aleja zachowana fragmentarycznie
 3. układ Cmentarza NMP wraz z drzewami przy ul. 3 Maja (obecnie parking)
 4. cmentarz św. Franciszka wraz z zadrzewieniem, ul. Kartuska 238
 5. park przy Dworze IV wraz z aleją prowadzącą do dworu, ul. Polanki
 6. starodrzew w parku im. Haffnera w Brzeźnie wraz z układem alei parkowych
 7. starodrzew wokół Jeziora Otomińskiego
 8. byłe Cmentarze Zjednoczone wraz ze starodrzewem, ul. Towarowa w Gdańsku
 9. aleja w Cyganku
 10. starodrzew między Przemysławem a Izbiskami – prawdopodobnie go już nie ma
 11. starodrzew w Osłonce nad Szkarpawą
 12. szpalery wierzb w Powalinie, koło Nowego Dworu Gd.
 13. starodrzew na cmentarzu w Stogach Malborskich
 14. starodrzew na cmentarzu w Pordenowie
 15. aleja wierzbowa w Starocinie/Gozdawie – obok domu Loewena
 16. aleja przy kościele w Stegnie i starodrzew od strony ulicy
 17. szpaler drzew przed kościołem w Tujsku
 18. aleje wierzbowe w Żuławkach (jedna  wpisana), prostopadłe do głównej drogi
 19. aleja w Żukowie Węgle
 20. dwie aleje przy dawnej fosie między szpitalem a sądem, róg Nowych Ogrodów i Powstańców Warszawskich w Gdańsku
 21. aleja lipowa z XIX w. na trasie Żuławka Sztumska – Stalewo, na granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 22. park Zappio w Królewskiej Dolinie w Gdańsku, ul. Do Studzienki, wraz z reliktem historycznej bramy
 23. aleja przy ulicy Kaplicznej w Gdańsku-Jelitkowie
 24. aleje w Oliwie przy ulicach: Obrońców Westerplatte, Husa, Miraua, Wąsowicza, Kręckiego, Drzymały, Kaprów, Asnyka, Witkiewicza, Kasprowicza, Polanki
 25. aleje na Przymorzu Małym: ul. Słowiańska na odcinku od Droszyńskiego do Beniowskiego, Beniowskiego, Świętopełka
 26. aleje we Wrzeszczu Dolnym: Hallera, Kościuszki, Legionów, Pestalozziego
 27. aleja cmentarna przed cerkwią na ul. Traugutta
 28. aleje w Aniołkach przy ul. Skłodowskiej-Curie i Tuwima w Gdańsku
 29. aleja we Wrzeszczu Górnym przy Batorego
 30. aleja na Wojska Polskiego Gdańsk-Strzyża
 31. ciągi drzew przy ulicy Modrej na Olszynce
 32. aleja przy ul. Piastowskiej w Gdańsku
 33. Cmentarz Centralny Srebrniki 12
 34. układ alei i drzew na d. cmentarzu przy ul. Bema
 35. wszystkie dawne cmentarze przy al. Zwycięstwa wraz ze starodrzewem
 36. starodrzew na wysepce w Kolibkach w ciągu alei Zwycięstwa w Gdyni (teren cmentarza)
 37. starodrzew cmentarza parafii św. Michała Archanioła na Oksywiu
 38. resztki alei w Juszkowie wzdłuż ulicy Raduńskiej od skrzyżowania z Ogrodową do Zdrowej
 39. aleja jabłoniowa między Dąbrówką Malborską a Koślinką oraz aleja na wylocie z Koślinki w kierunku na Kępinę (powiat sztumski)
 40. starodrzew  w okolicy boiska szkolnego i wierzby rosochate wokół małego jeziora w Koślince
 41. aleja wierzbowa między Dąbrówką Malborską a wsią Gronajny (od kościoła w Dąbrówce w kierunku zachodnim)
 42. aleja wzdłuż ul. Poprzecznej między Jankowem Gdańskim a Straszynem, równoległa do S6
 43. relikty alei na odcinku Łabuń – Jarkowice, gm. Stary Targ
 44. szpaler drzew w Kościerzynie ul. Klasztorna
 45. aleje w okolicy Świetlikowa (gm. Dalwin, pow. Tczew) w kierunku autostrady i Dalwina
 46. aleja wzdłuż ulicy Kościerskiej w Gdańsku od Spacerowej do Owczarni, w tym odcinek przez las w Dolinie Ewy
 47. aleja wzdłuż ulicy Mściwoja II w Gdańsku (d. Guntershofer Promenade), w tym zwłaszcza od Piastowskiej do Bora-Komorowskiego, zagrożona nielegalnym parkowaniem oraz inwestycjami przy sąsiednich ulicach – Morawskiej (w toku) i Beniowskiego (planowana w miejscu przychodni)
 48. pozostałość alei wyznaczającej dawną ulicę Nowoszkocką na tyłach CEN w Gdańsku Wrzeszczu
 49. szpaler drzew wzdłuż ulicy Kasztanowej
 50. aleja wzdłuż Mierzei Wiślanej od Mikoszewa w kierunku Stegny
 51. aleja prowadząca do Centrum Edukacji Nauczycielskiej od strony Wyspiańskiego i Leczkowa
 52. aleja między Węgrami a Gościszewem
 53. szpaler drzew naprzeciwko cmentarza na Zaspie przy ul. Chrobrego – pozostałość alei przy Brosener Weg
 54. Jaśkowa Dolina w Gdańsku fragmentami, ale szczególnie fragment zachowanej alei przy dawnej kawiarni Schroedera, obecnie numer 84
 55. aleja wzdłuż ulicy Kaczeńce w Gdańsku-Stogach
 56. aleja przy Armii Krajowej w Sopocie
 57. aleja wzdłuż ulicy Pułaskiego w Gdańsku-Brzeźnie i starodrzew wokół Domu Zdrojowego wraz z alejką przy ul. Zdrojowej, blisko plaży

Anna Pisarska

8 thoughts on “Ratujmy stare aleje – apel

 • Szanowni Państwo,
  Dziękuję bardzo za apel do mieszkańców Pomorza Gdańskiego o identyfikowanie i zgłaszanie zespołów historycznej, kształtowanej zieleni, takich jak aleje lub szpalery przydrożne. Większość z zachowanych na terenie Pomorza alei powstała w końcu XIX i na początkach XX wieku. Ostatnie dziesięciolecia były czasem ich postępującego niszczenia przy jednoczesnym braku polityki systematycznego zakładania nowych alei wzdłuż budowanych nowych dróg. Ostatnie kilkanaście lat przyniosło straszliwe spustoszenia dawnych zadrzewień związane z nieprzemyślanymi, pośpiesznie i bez szacunku dla przyrody realizowanymi inwestycjami drogowymi. Zasadą stosowaną przy remontach i przebudowach dróg było ( i jest nadal) bezmyślne stosowanie schematów projektowych opartych na uwspółcześnionych normach drogowych które na przykład wykluczają istnienie drzew w pasie 3 metrów od skrajni drogowej. Bezmyślnie szablonowe stosowanie takich schematów nie pozwala na sadzenie drzew wzdłuż wąskich jezdni i wąskich chodników w mieście…..oraz powoduje masakrę alei przydrożnych które nie „spełniają norm” ponieważ drzewa rosną w przydrożnym trzymetrowym pasie „zakazanym”. O tym że – jak się to dzieje w wielu państwach zachodnioeuropejskich – można wybudować drugi pas drogowy po prostu obok alei, nikt nie chce myśleć. Wszak najistotniejsze wydaje się jak najszybsze wydanie pieniędzy i rozliczenie dotacji, ponieważ dla samorządów korzyścią bezpośrednią jest „alokacja środków” i wykonanie inwestycji a nie optymalizacja ich wydawania oraz myślenie w kategoriach przyszłości, ochrony przyrody i zachowania dziedzictwa przeszłości. Wszak nawet wycinka drzew przynosi konkretne finansowe korzyści conajmniej wycinającemu a ich zachowanie… owe korzyści eliminuje.
  Przez dziesięciolecia funkcjonował w polskiej rzeczywistości status Pomnika Przyrody jako sposób na ochronę wartości przyrodniczych naszego otoczenia. Niestety, obecnie nadanie statusu Pomnika Przyrody znajduje się już nie w kompetencjach Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody, która to instytucja została już dawno temu przekształcona, lecz w kompetencji Rady Gminy. A jak Gminy w swej większości odnoszą się do drzew, nie trzeba przypominać. Wpis do Rejestru Zabytków którego może dokonać Wojewódzki Konserwator Zabytków, jeśli zespół zieleni posiada możliwe do udowodnienia wartości historyczne, tworzące istotny element krajobrazu kulturowego, jest aktualnie najlepszym środkiem ochrony. Praktycznie każdy wpis którego dokonywałem w latach 2020-21 był wpisem interwencyjnym, ratującym drzewa „spod siekiery” budowniczych dróg. Nie muszę chyba dodawać jakie budziło to emocje i protesty dysponentów „europejskich” lub innych dotacji będących zleceniodawcami robót drogowych.
  Ochrona starych przydrożnych alei nabiera szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji, gdy należy się liczyć z większym niż kiedykolwiek poprzednio wzrostem nakładów na rozwój regionalnych połączeń drogowych oraz inwestycji na poziomie gminnym. Można spodziewać się poszerzania nawet takich dróg którymi rzadko kiedy ktokolwiek przejeżdża. Po prostu będą na to pieniądze. Oznaczać to może intensyfikację „rzezi” drzew, ponieważ inwestorzy będą zainteresowani jedynie realizacją schematycznego projektu i raczej wyrżnięciem drzew niż zakupem pasa ziemi po drugiej stronie alei pod drugą nitkę drogi. Wszak zakup ziemi nie mieści się w schemacie inwestycji, w dodatku nie zasilałby kieszeni wykonawców lecz lokalnych rolników.
  Z tej przyczyny jedyną szansą na pozostawienie w naszym pejzażu tradycyjnych alei przydrożnych jest aktywność obywatelska. WUOZ nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich miejsc gdzie znajdują się zagrożone aleje. Tym bardziej nie posiada wiedzy o przygotowywanych wycinkach. Gdy do nich dochodzi, jest już zazwyczaj za późno. Proszę Państwa o pomoc w identyfikacji takich zagrożeń. Tylko wspólnie możemy sprobować im zapobiec.

  Igor Zbigniew Strzok, PWKZ

  Odpowiedz
 • Aleja wzdłuż ulic Urwistej i Akwenowej wzdłuż Wisły na Wyspie Sobieszewskiej błaga o ratunek. Dziś zauważyłam na pniach numery jak do wycinki.

  Odpowiedz
 • Wieżycka. Mam nadzieję, że już jest wpisana razem z dworkiem.

  Urokliwa jest droga pomiędzy Jankowem a Straszynem, m.in. ze względu na stare wierzby, ale chyba bez szans by zachować coś z tego uroku dla przyszłych pokoleń. Niemniej, warto wybrać się na tamtędy rowerem, póki ma ona jeszcze swój klimat.
  https://www.google.pl/maps/@54.2838939,18.5675387,3a,75y,155.1h,83.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-t7e0xUmlk7Mc4Hv16aOIg!2e0!7i13312!8i6656

  Odpowiedz
  • Wieżycka już jest wpisana

   Odpowiedz
 • – Aleja wzdłuż ulicy Kościerskiej w Gdańsku od Spacerowej aż do Owczarni, w tym odcinek przez las w Dolinie Ewy — tam również częściowo zachowana jest aleja, mogą jej grozić planowane przez nadleśnictwo w 2022 wycinki.

  – Aleja wzdłuż ulicy Mściwoja II w Gdańsku (d. Guntershofer Promenade), w tym zwłaszcza od Piastowskiej do Bora-Komorowskiego, zagrożona nielegalnym parkowaniem oraz inwestycjami przy sąsiednich ul, Morawskiej (w toku) i Beniowskiego (planowana w miejscu przychodni)

  Odpowiedz
 • – Aleja wzdłuż ulicy Kościerskiej w Gdańsku od Spacerowej aż do Owczarni, w tym odcinek przez las w Dolinie Ewy — tam również częściowo zachowana jest aleja, mogą jej grozić planowane przez nadleśnictwo w 2022 wycinki.

  – Aleja wzdłuż ulicy Mściwoja II w Gdańsku (d. Guntershofer Promenade), w tym zwłaszcza od Piastowskiej do Bora-Komorowskiego, zagrożona nielegalnym parkowaniem oraz inwestycjami przy sąsiednich ul, Morawskiej (w toku) i Beniowskiego (planowana w miejscu przychodni)

  Odpowiedz
 • Aleja z Jelitkowa na Żabiankę . Z obu stron . Od strony stawu i od strony torów tramwajowych.

  Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.