Tydzień temu przeprowadziliśmy rozmowę z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków p. Igorem Strzokiem. Poruszyliśmy tematy ostatnio wstrząsające gdańskim społeczeństwem i niewątpliwie poznanie stanowiska wojewódzkiego konserwatora jest tu bardzo ważne.

Aby forma była w odbiorze przystępniejsza, podzieliliśmy materiał na trzy części. Pierwsza dotyczy zawalenia się części willi przy Orzeszkowej 2, druga obumarcia i konieczności wycięcia 180-letniej palmy w Oliwie, trzecia prac ratowniczych przy Wielkiej Alei Lipowej w Aniołkach, zabytkowej, umierającej  czterorzędowej alei. Zapraszamy do wysłuchania.

Anna Pisarska-Umańska

Dodaj opinię lub komentarz.