Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” w miesiącu listopadzie 2016 r. podjęło uchwałę o przekazaniu kwoty 500 zł. na akcję „Rodacy Bohaterom” Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2016. Organizatorem i pomysłodawcą samego projektu jest Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia, to sztandarowe zadanie jest realizowane z powodzeniem od 2010 roku.

Przesłanie akcji:

Wsparcie środowisk kombatanckich na Kresach i pamięć o tych wszystkich Polakach, którzy pozostali poza granicami kraju, po wschodniej stronie granicy, pielęgnujących tradycję, kulturę i pamięć o Polsce.

Zbiórka artykułów spożywczych trwała od 15 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 a przekazywanie darów odbywało się od grudnia 2016 do końca lutego 2017 roku. Koordynatorem na Gdańsk była p. Małgorzata Cieśniewska, członek Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”.

Z inicjatywy Stowarzyszenia w ramach współpracy, Gdańsk Strefa Prestiżu opublikowała na swojej stronie internetowej informacje oraz plakat akcji „Rodacy Bohaterom”. Indywidualnie akcję wsparła p. Jarosława Strugała oraz inni członkowie Stowarzyszenia. Do gromadzenia darów dołączył także Klub Seniora „Motława”. W sumie zebrano ok. 200 kg żywności, takich jak: mąka, makaron, cukier, kasza, słodycze, konserwy mięsne i rybne oraz kawa i herbata.

Zgromadzone produkty spożywcze zostały odebrane przez p. Jacka Świs, który zajmował się transportem. Paczki zostały zawiezione na Białoruś, teren Wileńszczyzny, w tym do miejscowości Wołkowysk w obwodzie grodzieńskim.

Współpraca Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” i portalu Gdańsk Strefa Prestiżu wsparła opisywaną akcję i przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim był zakup i przekazanie niezbędnych artykułów spożywczych dla potrzebujących rodaków zamieszkujących tereny Białorusi.

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”

Dodaj opinię lub komentarz.