18 czerwca w Gminie Pszczółki (woj. pomorskie) odbyła się konferencja pt. „Złota Jesień Seniora”, którą uroczyście otworzył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin. Konferencja zorganizowana została przez Fundację dla Gdańska i Pomorza oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Pszczółki w ramach realizacji projektu wsparcia uniwersytetów trzeciego wieku. Na spotkaniu gościli również przedstawiciele pomorskich uniwersytetów trzeciego wieku m.in. z Tczewa i Gniewu oraz tych nowopowstałych z Pszczółek i Pruszcza Gdańskiego (działającego przy Stowarzyszeniu Traugutt.org), którzy odebrali z rąk wicepremiera okolicznościowe listy gratulacyjne.

Maciej Urbanek, koordynator projektu "Złota Jesień Seniora" i Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.
Maciej Urbanek, koordynator projektu „Złota Jesień Seniora” i Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

To jest prawdziwy fenomen uniwersytetów trzeciego wieku… to jest naprawdę coś niezwykłego, ze osoby, którym w młodości być może nie dano możliwości realizacji aspiracji, marzeń życiowych teraz w wieku senioralnym decyduję spotykać się i współpracować ze sobą, zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia oraz dzielić się z innymi. – mówił Wicepremier Jarosław Gowin.

Dziękujemy licznie przybyłym seniorom za wspólnie spędzone popołudnie, które uświetnił trening motywacyjny seniora prowadzony przez trenera i dietetyka Aleksandrę Szewczyk oraz informacja dr Tomasza Czuby o prowadzonej ewaluacji w realizowanym przez nas projekcie.

Fundacja dla Gdańska i Pomorza 

Dodaj opinię lub komentarz.