Rusza remont Żurawia. Symbol Gdańska zostanie poddany kompleksowej modernizacji
Dyrekcja Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przekazała plac budowy Przedsiębiorstwu Budowlanemu „Skorłutowski” spółka jawna Jerzy i Ewa Skorłutowscy, które wykona konserwację, remont i modernizację Żurawia Gdańskiego. Dzięki realizacji tej inwestycji zabytkowy dźwig portowy zyska nowy blask.

Rozkład pomieszczeń w Żurawiu po modernizacji

Remont pod nadzorem konserwatora zabytków
Prace budowlano – konserwatorskie przy Gdańskim Żurawiu – oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – zakrojone będą na szeroką skalę. Zaplanowano m.in. konserwację murów ceglanych, naprawę pokrycia dachowego i konstrukcji drewnianej. Wszystko będzie odbywać się pod czujnym okiem konserwatora zabytków.

– Najważniejsze zmiany dotkną wnętrza budynku. Wymienimy instalację elektryczną, elementy sanitarne i przede wszystkim system odpowiedzialny za ochronę i zabezpieczenie obiektu. W tym celu zaprojektowaliśmy specjalny mechanizm zarządzania budynkiem. – mówi dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Konferencja prasowa 23.03.21; od lewej – Robert Domżał, dyrektor NMM, Jerzy Skorłutowski (przedstawiciel wykonawcy) oraz dr Marcin Westphal, zca dyr NMM

Żuraw przysłonięty rusztowaniem
Rozpoczęte prace budowlane i związane z tym względy bezpieczeństwa wymuszają na wykonawcy rozstawienie rusztowania wokół Żurawia i zajęcie części pasa drogowego. Oznacza to, że przez wiele miesięcy jeden z symboli Gdańska nie będzie mógł być oglądany przez turystów.

– Miejsce remontu jest szczególne. Mówimy o ścisłym centrum miasta, gdzie zabudowa jest bardzo zwarta i gdzie w miesiącach letnich przebywa mnóstwo osób. Wiemy już, że zamknięta będzie brama Żurawia. Wykonawca będzie musiał również wziąć pod uwagę organizowany przez miasto i cieszący się dużą popularnością Jarmark Dominikański oraz planowany remont Długiego Pobrzeża. – dodaje Robert Domżał.

Wnętrze Żurawia nową atrakcją Gdańska
Przebudowa wszystkich kondygnacji we wnętrach obu baszt oraz części wyciągu drewnianego pozwoli na zmodyfikowanie dotychczasowej ścieżki zwiedzania i udostępnienie zwiedzającym nieużytkowanych dotąd przestrzeni. Narracja nowej wystawy stałej obejmuje życie portowe miasta w okresie jego świetności oraz historię kontaktów handlowych gdańszczan z kupcami z innych miast europejskich.

– Żuraw jest zabytkiem techniki i najstarszym średniowiecznym dźwigiem portowym w Europie. Zrealizowane prace przyczynią się do zachowania tego unikatowego obiektu dla przyszłych pokoleń, poprawią komfort zwiedzania, a dzięki zastosowaniu rozwiązań wpływających na efektywność energetyczną, zmniejszą obciążenie dla środowiska. – uzupełnia Szymon Kulas, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych NMM.

Międzynarodowa współpraca gwarancją sukcesu
Projekt zakłada również działania partnerskie z Muzeum Vest i Muzeum Lindesnes – instytucjami kulturalnymi z Norwegii. W trakcie realizacji jest już produkcja filmu historyczno-edukacyjnego, a także szkolenie z zakresu ciesielstwa i konserwacji historycznych budynków. Międzynarodowa wymiana doświadczeń odbywać się będzie także podczas warsztatów z zakresu stolarstwa i modelarstwa.

Wizualizacja nowej wystawy w Żurawiu – wnętrze mieszczańskie

Koszt inwestycji to niespełna 18 milionów złotych. Realizacja projektu jest dofinansowana ze źródeł zewnętrznych: niespełna 13 milionów złotych przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG, a ponad 2 miliony złotych pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast wkład własny NMM (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) to ponad 2,5 miliona złotych.
Umowa z wykonawcą została podpisana 14.03.2022 r. Od tego dnia firma na wykonanie prac budowlano – konserwatorskich ma 23 miesiące. Termin zakończenia całego projektu przewidziano na wiosnę 2024 r.

Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodatkowe informacje o Żurawiu:

Wizualizacja nowej wystawy w Żurawiu – tawerna

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe, zdjęcia i wizualizacje NMM


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.