Ciekawostki

Dom towarowy Otto i Ernsta Fastów

Dom towarowy Otto i Ernsta Fastów został wybudowany w 1896 wg projektu Wilhelma Lippke. Róg Placu Konstytucji 3 Maja i ulicy Bohaterów Monte Cassino. Po lewej rok 1900, po prawej 1913. Budynek posiadał 2 wejścia, oba widać. Na dole były sklepy, u góry mieszkania lokatorskie.

Dom towarowy Fastów w 1900 i 1913 roku

Poniżej rok 2014. Dom miał nieszczęście stać koło dworca, dlatego w czasie walk został poważnie zniszczony. Zostało to, co widać + piwnice.

Pozostałości domu towarowego.

To ładniejsze wejście ocalało – myśliwy ze zwierzyną i kobieta z rybami. Dom Fastów reklamował się jako sprzedający towary kolonialne, dziczyznę, ryby i ptactwo.

Główne wejście.

 

Anna Pisarka- Umańska

Dodaj opinię lub komentarz.