Wydarzenia i informacje

Fundacja dla Gdańska i Pomorza udostępnia swoje konto na pomoc Ukrainie

Fundacja dla Gdańska i Pomorza, organizator uniwersytetów trzeciego wieku oraz wydarzeń kulturalnych na terenie Gdańska, udostępnia swoje konto celem wpłat na pomoc Ukrainie.

Wśród naszych celów statutowych znajdują się:

  • Poprawa jakości życia publicznego w Polsce i za granicą;
  • Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w Polsce i za granicą;
  • Integracja środowisk działających na rzecz dobra publicznego w Polsce i za granicą;
  • Współpraca z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze edukacji, kultury, sztuki, integracji społecznej oraz świadomości, wiedzy i aktywności obywatelskiej;

W związku z tym i mając na uwadze wojnę, która toczy się u naszych granic,  oraz cierpienie, które z niej wynika, zwracamy się z apelem o wpłaty na rzecz pomocy Ukrainie. Prosimy je oznaczać „pomoc dla Ukrainy”. Gwarantujemy, że wszystkie trafią do instytucji  zajmujących się bezpośrednio organizacją pomocy.

Nasze konto:

Fundacja dla Gdańska i Pomorza PL 46 1090 1098 0000 0001 3597 1698

 

Andrzej Ługin prezes Fundacji

Anna Pisarska wiceprezes Fundacji

Krzysztof Grynder wiceprezes Fundacji

 


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.