Wydarzenia i informacje

Fundacja dla Gdańska i Pomorza udostępnia swoje konto na pomoc Ukrainie

Fundacja dla Gdańska i Pomorza, organizator uniwersytetów trzeciego wieku oraz wydarzeń kulturalnych na terenie Gdańska, udostępnia swoje konto celem wpłat na pomoc Ukrainie.

Wśród naszych celów statutowych znajdują się:

  • Poprawa jakości życia publicznego w Polsce i za granicą;
  • Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w Polsce i za granicą;
  • Integracja środowisk działających na rzecz dobra publicznego w Polsce i za granicą;
  • Współpraca z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze edukacji, kultury, sztuki, integracji społecznej oraz świadomości, wiedzy i aktywności obywatelskiej;

W związku z tym i mając na uwadze wojnę, która toczy się u naszych granic,  oraz cierpienie, które z niej wynika, zwracamy się z apelem o wpłaty na rzecz pomocy Ukrainie. Prosimy je oznaczać „pomoc dla Ukrainy”. Gwarantujemy, że wszystkie trafią do instytucji  zajmujących się bezpośrednio organizacją pomocy.

Nasze konto:

Fundacja dla Gdańska i Pomorza PL 46 1090 1098 0000 0001 3597 1698

 

Andrzej Ługin prezes Fundacji

Anna Pisarska wiceprezes Fundacji

Krzysztof Grynder wiceprezes Fundacji

 

Dodaj opinię lub komentarz.