Opasają sznurem całą Salę Mieszczańską  w Ratuszu Starego Miasta. Jest  ich pięćdziesiąt.  Było  więcej, ale nie wszystkie zachowały się do naszych czasów. To herby miast pruskich i hanzeatyckich, umieszczone w zwieńczeniu boazerii zdobiącej najwspanialsze pomieszczenie Ratusza. Boazeria ułożona jest na wszystkich ścianach; są to ramowe płyciny z siedziskami i dekoracyjnym gzymsem. I otóż na tym gzymsie odkryto w trakcie konserwacji w 1996 roku olbrzymią ilość herbów. Tabliczki z herbami umieszczone są w konsolach i znajdowały się przed konserwacją pod warstwą brudu i lakieru.

Które miasta i z jakiego powodu znalazły się na tej boazerii? Są one na wysokości oczu dorosłego mężczyzny, pełniły więc jakąś rolę. Piotr Giziński ustalił, że zostały wykonane na podstawie pracy Ottona Huppa, powstały na przełomie wieków XIX i XX.  Ich znaczenie jednak jest trojakie.

  • Galeria herbowa wskazuje na zasięg handlowy Gdańska i jego kontakty z Hanzą.
  • Herby przedstawiają miasta powiatowe, utworzone między 1875 a 1914 rokiem w prowincji Prus (w tym czasie Ratusz był siedzibą Sądu Miejskiego i Krajowego.
  • Jest to swoista polityka historyczna, która pokazuje zasięg Hanzy, ale jednocześnie propagandowo dokumentuje prawa pruskie do tych ziem. Jest to bowiem heraldyka miast należących do nowo powstałych prowincji oraz symboliczne odniesienie do władzy imperialnej.

Poniżej wszystkie 50 herbów:

Oprócz tych maleńkich herbów w Sali Mieszczańskiej są jeszcze trzy inne, duże:  Polski, Prus Królewskich i Gdańska. Pochodzą one z okresu powojennego. Znajdują się na balustradzie galeryjki. Pierwotnie pośrodku był zegar (są ślady po cyfrach) i nie udało się ustalić, co wcześniej przedstawiały kartusze boczne.  Te trzy herby były poddane konserwacji w 2003 roku.

Anna Pisarska-Umańska

Bibliografia:

  • „Ratusz Starego Miasta w Gdańsku. Historia.Architektura. Wnętrza”  red. M. Kaleciński, K. Grabowski, 2016 r.
  • P. Giziński „Fryz heraldyczny w Wielkiej Sali Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku”, 2011/2012 r.
  • O. Hupp „Die Wappen und Siegel der Deutschen Staedte Flecken und Dorfer, 1896 r.

Dodaj opinię lub komentarz.