Wydawało się, że historia mostu Rogoźników, zwanego również mostem Matników (Mattenbuden Brücke), zakończyła się wraz z jego zniszczeniem w czasie II wojny światowej, a definitywnie pod koniec lat 50. XX wieku, kiedy rozebrano tymczasową drewnianą kładkę zamocowaną na jego filarach. Most Matników prowadził na środkową część Wyspy Spichrzów.

Na pierwszym planie widoczny nieistniejący dzisiaj Most Rogoźników. Wiadomo o nim tyle, że zbudowano go po przekopaniu ramienia Nowej Motławy w 1576 roku. Był wówczas mostem drewnianym, zwodzonym. Most do połowy XIX wieku był zamykany na noc. W 1892 r. został zastąpiony konstrukcją metalową i zaczął funkcjonować jako most zwodzony z dwuklapowym przęsłem środkowym, drogowo-tramwajowy. Otwieranie mostu było możliwe ręcznie, a później zastosowano elektryczny mechanizm zwodzenia mostu. fot. www.muzeumpomorza.pl
Na pierwszym planie widoczny nieistniejący dzisiaj Most Rogoźników. Wiadomo o nim, że zbudowano go po przekopaniu ramienia Nowej Motławy w 1576 roku. Był wówczas mostem drewnianym, zwodzonym. Most do połowy XIX wieku był zamykany na noc. W 1892 r. został zastąpiony konstrukcją metalową i zaczął funkcjonować jako most zwodzony z dwuklapowym przęsłem środkowym, drogowo-tramwajowy. Otwieranie mostu było możliwe ręcznie, a później zastosowano elektryczny mechanizm zwodzenia mostu. fot. www.muzeumpomorza.pl

Układ mostów na północną i środkową część Wyspy Spichrzów i dalej w kierunku Głównego Miasta był podwójny. Głównym ciągiem komunikacyjnym był most Stągiewny, ulica Stągiewna i most Zielony. Drugim ciągiem był właśnie most Rogoźników, ulica Żytnia (Münchengasse) i most Krowi.

Most Rogoźników i Ulica Szopy, widoczne tory tramwajowe.
Most Rogoźników i ulica Szopy, widoczne tory tramwajowe.

Te dwa ciągi komunikacyjne biegły bardzo blisko siebie, było to zamierzone. Przede wszystkim upłynniały duży ruch w kierunku Głównego Miasta przez wyspę i oczywiście odwrotnie, w kierunku Długich Ogrodów i Dolnego Miasta. Bardziej oddalonym mostem łączącym miasto w tym rejonie był dopiero Most Toruński (kiedyś Most Kłodowy).

Ciągi komunikacyjne biegły bardzo blisko siebie, było to zamierzone. Przede wszystkim upłynniały duży ruch w kierunku Głównego Miasta przez wyspę i oczywiście odwrotnie, w kierunku Długich Ogrodów i Dolnego Miasta.
Ciągi komunikacyjne biegły bardzo blisko siebie, było to zamierzone. Przede wszystkim upłynniały duży ruch w kierunku Głównego Miasta przez wyspę i oczywiście odwrotnie, w kierunku Długich Ogrodów i Dolnego Miasta.

Bliskość przepraw w środkowej i północnej części Wyspy Spichrzów miała też znaczenie praktyczne, które wpływało na bezpieczeństwo i sprawność układu komunikacyjnego, np. gdy remontowano jeden z mostów, w niewielkiej odległości był drugi. Most Rogoźników przejmował wówczas cały ruch łącznie z ruchem tramwajowym (do końca lat 90. XX wieku zachowany był tor tramwajowy biegnący do zrujnowanego mostu).

powojenna kładka na filarach mostu rzygacz.webd.pl
Powojenna kładka na filarach mostu rzygacz.webd.pl

Niestety, podczas II wojny światowej Most Rogoźników został zniszczony i go nie odbudowano. Pozostały po nim jedynie filary i przyczółki (należy dodać, że prawie wszystkie mosty w Gdańsku były mostami zwodzonymi). Ostatni raz ruinami mostu zajęto się w 2006 roku, kiedy dokonano konserwacji pozostałych resztek mostu.

Właściwe w tym miejscu można byłoby zakończyć artykuł, ale… od 4 października 2021 roku zacznie funkcjonować tymczasowa przeprawa budowana na filarach i przyczółkach Mostu Matników. Dzieje się tak dlatego, że pobliski most Stągiewny zostanie przebudowany i jak za dawnych lat będzie on mostem zwodzonym. Przedsięwzięcie przebudowy mostu Stągiewnego realizowane jest w ramach inwestycji Granaria. Za mostem ma być zbudowana marina na ok. 60 jednostek.

Tymczasowy most oparty na filarach dawnego mostu Rogoźników.
Tymczasowy most oparty na filarach dawnego Mostu Rogoźników.

Tymczasowy most oparty na filarach dawnego Mostu Rogoźników również będzie mostem zwodzonym, a to dlatego, że tor wodny ma być tam pogłębiony, wszelkie nieczystości i muł mają być transportowane barką. Właśnie dla niej wbudowano do mostu mechanizm, który będzie wsuwał i wysuwał przęsło mostu. Most tymczasowy będzie kładką pieszo-rowerową. Przeprawa została zorganizowana na około rok. Planowane zakończenie rozbudowy mariny i modernizacji Mostu Stągiewnego planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Zobacz też: Most Rogoźników

Tymczasowa kładka ma około 44 m długości i jest zbudowana z lekkich elementów modułowych przypominających rusztowanie.

Anna Pisarska – Umańska & Andrzej Ługin

Dodaj opinię lub komentarz.