Fotorelacje

Promocja książki Macieja Jana Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne”

7 października o godz. 17.30 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się promocja książki pt. „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne”. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach cyklu „Spotkania z historią”.

Autorem publikacji jest dr Jan Maciej Mazurkiewicz, doktor prawa i historyk, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedmiotem jego badań naukowych są zagadnienia dotyczące systemów totalitarnych oraz okupacji ziem polskich w czasie II wojny światowej w świetle m.in. analizy prawa międzynarodowego.

Książkę opublikowało w 2021 r. wydawnictwo IPN.

dr Marek Szymaniak wita zgromadzonych na sali. Przy stoliku autor, Maciej Jan Mazurkiewicz, oraz dr hab. Karol Polejowski.

Do niedawna z powodu pandemii wydarzenia organizowane w tej instytucji dostępne były dla szerszej publiczności jedynie online. Od jakiegoś czasu wydarzenia organizowane w MIIWŚ odbywają się przy udziale większej liczby gości, oczywiście z zachowaniem rygorów sanitarnych. Spotkanie promocyjne zostało zorganizowane w gmachu muzeum w sali kinowej na poziomie –3. Wstęp był wolny. Jednocześnie odbywała się transmisja tego wydarzenia w internecie.

Spotkanie poprowadził dr Marek Szymaniak, z-ca dyrektora ds. naukowych w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Najpierw przywitał gości honorowych, a następnie wziął udział w dyskusji na temat prezentowanej książki.

Wydarzenie zaszczycił swą obecnością prezes IPN, do niedawna dyrektor MIIWŚ, dr Karol Nawrocki, który wygłosił krótkie przemówienie. Oprócz niego obecni byli: Waldemar Szulc (z-ca dyrektora ds. organizacyjnych) jako przedstawiciel władz MIIWŚ, dr hab. Karol Polejowski – zastępca prezesa IPN, poseł Kazimierz Smoliński oraz Andrzej Osipów, przedstawiciel Stowarzyszenia „Godność”.

Prezes IPN, dr Karol Nawrocki.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Najpierw zgromadzeni wysłuchali dyskusji na temat omawianej publikacji. Wzięli w niej udział: autor dr Jan Maciej Mazurkiewicz, dr Marek Szymaniak oraz dr hab. Karol Polejowski.

Autor odpowiadał na pytania swoich rozmówców, m.in. wyjaśnił, co skłoniło go do podjęcia badań nad zagadnieniami ludobójstwa dokonanego na naszym narodzie w czasie ostatniej wojny. Punktem wyjścia dla niego stały się zbrodnie niemieckie dokonane w tamtym czasie na polskiej inteligencji na Pomorzu Gdańskim. Wyjaśnił, iż nie jest to kolejna publikacja historyczna, poświęcona losom Polaków w latach 1939-45, ale studium historyczno-prawne, analiza zbrodni niemieckich w kontekście prawnym – prawa międzynarodowego, konwencji międzynarodowych itp. To próba odpowiedzi na pytanie, czy ludobójstwo dokonane na narodzie polskim było konsekwencją konkretnego planu realizowanego dokładnie krok po kroku – począwszy od momentu zakończenia I wojny, poprzez wybuch kolejnej wojny, okupację ziem polskich – aż do czasu kapitulacji Niemiec w 1945 r.

Motywacją do napisania tego dzieła było zainicjowanie dyskusji, zarówno w naszym kraju, jak i za granicą, na temat zagłady narodu polskiego w czasie ostatniej wojny, dlatego, jak dowiedzieliśmy się później od dr. hab. Karola Polejowskiego, wydawnictwo IPN przystąpiło już do przygotowywania tłumaczenia tej książki na języki angielski i niemiecki. Przyszłościowo planowane jest jej przetłumaczenie również na inne języki.

W drugiej części spotkania, zgodnie ze  zwyczajem,  zgromadzeni na widowni i przysłuchujący się dyskusji mogli zadawać pytania autorowi książki. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkania z historią”, które odbędzie się w listopadzie br.

Książkę dr Mazurkiewicza można było kupić przed rozpoczęciem spotkania; egzemplarze prezentowane były na stoliku przed wejściem do sali kinowej. Książka ta dostępna jest w sklepie w gmachu muzeum oraz sprzedaży internetowej – poprzez stronę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Maria Sadurska

Dodaj opinię lub komentarz.