Strefa obywatelska

Żegnaj, SAUR Neptun Gdańsk – witaj, Neptun Gdańsk

Dobrze ułożyła się Francuzom współpraca z Miastem Gdańsk. Kolejny dobry rok za Saur Neptun Gdańsk. Na koniec 2020 r. spółka z większościowym udziałem francuskim osiągnęła wynik zysku netto w wysokości 13 788 tys.zł (w 2019 roku:13 827 tys.zł). Kolejne 1,5 mln euro popłynęło do Francji.

Pandemiczny rok 2020 przyniósł ponownie wysoki zysk dla Saur Neptun Gdańsk, przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą wody gdańszczanom, spółki w większości należącego do Francuzów z regionu Île-de-France z miasteczka Issy-les-Moulineaux (le Moulin – młyn). Zysk za 2020 rok (13 787 750 zł) podzielono tak, że SAUR International zagospodaruje 6 778 198 zł, a Miasto Gdańsk nieco mniej – 6 512 387 zł. Dwuosobowy zarząd, oprócz pensji przekraczającej 50 tys. zł miesięcznie na głowę, otrzymał też za swój trud 255 043 zł nagrody.

13,8 mln zł zysku świadczy, iż, mimo że francuska centrala Saur International przeżywa od czasu do czasu kłopoty, to jej gdańska rura (studnia?) ma się znakomicie. Wszak to system – nomen omen – naczyń połączonych. Jednak jak pogodzić ten fakt, z tym że sprzedaż usług komunalnych ma służyć mieszkańcom, nie stabilnemu zyskowi kontrahenta znad Sekwany, liczonemu w milionach euro?

Kilka miesięcy temu do wielu gdańszczan dotarła wieść, że umowa z Francuzami na dostarczanie im H2O weszła w życie 19 stycznia 1993 r., a woda w 51 procentach należy do założonej przez przemysłowca Francisa Bouyguesa grupy, która była do 2013 r. głównym udziałowcem Saur. W 2013 r. w obliczu długu w wysokości dwóch miliardów euro Saur znalazł się w trudnej sytuacji. W lipcu 2013 r. zatwierdzono plan refinansowania, dług holdingu zmniejszył się o połowę. Udziałowcami grupy Saur są francuskie banki BNP Paribas i grupa BPCE. W Gdańsku zawsze dla Saur świeciło Słońce.

Dlaczego, otóż gdańszczanie, daleko nie wszyscy, zapomnieli na czas jakiś, że podstawowym zadaniem zarządu gminy – prezydenta, burmistrza, wójta – jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie wody, ciepła, odprowadzenia ścieków, edukacji itd. Samorząd ma sens, jeżeli ma autonomię finansową. Realizacja zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację, w tym z dochodów własnych gminy.

W tym samym czasie Francuzi (w innej dziedzinie Niemcy) skonstatowali, że sprzedaż wody z kranu ponad półmilionowej rzeszy klientów jest działalnością najprostszą z możliwych, na dodatek pozbawioną konkurencji. Jak mało ryzykowne jest owo działanie,  pokazał rok 2020. Spółka „aktywnie zarządzała ryzykiem związanym z wystąpieniem pandemii Covid-19”. Dzięki podjętym działaniom uzyskała założony w budżecie na rok 2020 zysk. Mimo to zdecydowano o się na zmianę i na początku roku 2021 na stanowisku prezesa Zarządu SNG zasiadła Magdalena Markiewicz z ramienia Saur International, a odwołany został Guy Fournier. Magdalena Markiewicz jest obecnie prezesem SNG.

Rada Nadzorcza SNG S.A., rozpoczynając kolejny rok 2020 r. miała skład:

  • Anna Machnikowska jako przewodnicząca,
  • Gilles Lassartesse wiceprzewodniczący
  • oraz Eugeniusz Aleksandrowicz, Krystyna Dziworska, Philippe Drouet,Géraldine Eberhardt i Jean-Philippe Sèbe.

Jednak 4 czerwca 2020 r. do Rady Nadzorczej SNG S.A. na nową, trzyletnią kadencję SAUR INTERNATIONAL powołał: nadal Gillesa Lassartesse, Emmanuela Vivanta, Magdalenę Markiewicz i Jean-Philippe Sèbe. Miasto Gdańsk wskazało Izabelę Kuś, Iwonę Bierut i Krzysztofa Kochanowskiego.

Na przewodniczącego Rady Nadzorczej SNG S.A. wyznaczono Gillesa Lassartesse. Akcjonariusz Miasto Gdańsk na wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej SNG S.A. Izabelę Kuś. Po tym, jak prezydent Aleksandra Dulkiewicz wydelegowała urzędniczkę skarbnika Gdańska Izabelę Kuś do ekskluzywnej finansowo rady Saur Neptun Gdańsk w 7 miesięcy minionego roku na konto Izabeli Kuś wpłynęło 54,3 tys. zł, średnio za miesiąc 7 750 zł.

Ciekawość „drogich gdańszczanek i drogich gdańszczan” oscyluje od kilku tygodni wobec odpowiedzi na pytanie, co dalej z kontraktem i ze spółką SNG, który wygaśnie w styczniu 2023 roku. Jeśli nie będą rozwiane ich wątpliwości, to przypomnijmy, że SNG otrzymał tytuł Pomorskiego Pracodawcy Roku za 2020 rok. Konkurs organizują Pracodawcy Pomorza. Z kolei „kampania medialna promująca bezpieczeństwo picia wody z kranu w aspekcie pandemii koronawirusa” zasiliła reklamami prasowe łamy i internetowe strony Dziennika Bałtyckiego.

Zatem udziałowcy, póki co, mogą być spokojni. W 2021 r. Saur Neptun Gdańsk S.A. zaplanował zysk netto na działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 13 mln zł. I cel swój osiągnie. Magdalena Markiewicz i Jacek Kieloch, wiceprezes Zarządu, otworzą szampana.

Spółka SNG, mimo wygaśnięcia umowy z Francuzami, będzie działała. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków prezydent miasta, wójt, wydaje w formie decyzji zezwolenie na prowadzenie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej. Ma prawny obowiązek sprawdzania taryf przedstawianych przez kontrahenta gminy, w szczególności weryfikacji kosztów pod względem celowości. Gdańszczanie mogą liczyć (na razie po cichu), że od 2023 roku dywidenda z SNG popłynie do kasy miasta nad Motławą.

Niefrasobliwość miejskich włodarzy, brak pieczołowitej troski o powierzone im mienie oraz (być może) brak umiejętności zarządczych sprawiły, że teoretycznie niezbywalne, bo strategiczne usługi dostarczenia wody i ciepła gdańszczanom znalazły się w latach od 1993 i od 2004 w rękach Francuzów (SNG) i Saksończyków (GPEC). Niemcy i Francuzi wiedzą, że nie wyzbywa się sfery usług komunalnych.

ASG wybrzeże 24.pl

Dodaj opinię lub komentarz.