Historia

Barczewko – „warmińskie Pompeje” – wykład dr A. Koperkiewicza

Barczewko to obecnie wieś na Warmii, położona pomiędzy Olsztynem a Barczewem. W ścisłym związku z pierwszą lokalizacją tego ostatniego (niem. Wartenburg) pozostaje dawna niemiecka nazwa miejscowości Barczewko, Alt-Wartenburg. Za wsią, nad jeziorem Wadąg znajduje się wzniesienie zwyczajowo zwane Starym Miastem lub Starym Polem, a opodal w zakolu rzeki Pisy inny obiekt określany zamkiem Gunelauke. Terra Gunelauke to nazwa pruskiego okręgu grodowego w ziemi galindzkiej. W kronice Piotra z Dusburga odnotowano, że biskup Eberhardt z Nysy założył na tym terenie w 1325 r. zamek Wartenberg. Kolejna średniowieczna kronika Wiganda z Marburga podaje, że w 1354 r. do ziemi Gunelauke udali się litewscy książęta Kiejstut z Olgierdem i spalili miasto Wartenberg. Teren ten nigdy nie został powtórnie zasiedlony, zaś analiza fotografii lotniczych dawała nadzieję, że zachował się pełen zapis tego wydarzenia.

Barczewko grafikaWizualizacja graficzna miasta Alt Wartenburg wg interpretacji T. Haucka z 1987 r.

W 2013 r. zainicjowano wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Getyndze mające na celu przeprowadzenie tam badań z wykorzystaniem technik nieinwazyjnych (fotografia lotnicza, geofizyka). Zaprezentowane zostaną wyniki trzech sezonów prac, które odsłaniają pionierski etap organizacji przestrzeni średniowiecznego miasta.

BarczewkoRelikty jednego ze spalonych budynków w trakcie badań na stanowisku Barczewko II w 2015 r., widoczna konstrukcja stropu zalegająca nad piwnicą, fot. A. Koperkiewicz

W dniu 10 grudnia 2015 r. o godz. 13  zapraszamy Państwa na wykład dr Arkadiusza Koperkiewicza, który odbędzie się w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej w dawnym Domu Przyrodników, dotyczący tych niezwykłych badań.

plakat

Anna Pisarska-Umańska

źródło: materiały prasowe, za zgodą Muzeum Archeologicznego

Dodaj opinię lub komentarz.