Muzeum II Wojny Światowej

Dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku powołał swoich zastępców. Zostali nimi dr Tomasz Gliniecki oraz Przemysław Kowalczuk.

Dr Tomasz Gliniecki urodził się w 1967 roku. Jest historykiem, pedagogiem oraz dziennikarzem. Jest autorem pracy doktorskiej o działaniach propagandowych i mitach wyzwoleńczych podczas II wojny światowej, po czym uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Przez początkowe 20 lat pracy zawodowej zajmował się głównie dziennikarstwem i redagowaniem tytułów mediów regionalnych prasy, radia i Internetu z Elbląga, Gdańska i Olsztyna. W latach 1991-2017 był autorem kilku tysięcy artykułów opublikowanych w prasie oraz wyemitowanych audycji radiowych i telewizyjnych. W sferze zarządzania odbył kompleksowe szkolenia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego.

W latach 2010-2015 kierował sferą edukacji i promocji w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Jest autorem książek poświęconych historii lokalnej, w tym serii o postaciach i zdarzeniach wojennych – „Elbląg czasów wojny”, „Elbląskie okruchy XX wieku” i „Walki o Elbląg. Styczeń-luty 1945”.

Prowadził cykl audycji telewizyjnych o medialnych i propagandowych aspektach II wojny światowej. Jego filmy dokumentalne były finalistami ogólnopolskich konkursów: „To nas dotyczy” Krajowej Izby Komunikacji Elektronicznej w 2012 r. oraz „Audycja Historyczna Roku” Instytutu Pamięci Narodowej w 2014 r.

Stworzył autorski pakiet zajęć muzealnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych pt. „Elbląg XX wieku”, który prezentowano wśród najbardziej innowacyjnych działań edukacyjnych w polskich muzeach. Przez kilka sezonów letnich organizował w Elblągu cykle zajęć edukacyjnych i animacji historycznych dla mieszkańców oraz turystów. Wspierał naukową i organizacyjną stronę obchodów jubileuszu 777-lecia Elbląga.

Jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Był delegatem na I Kongres Muzealników Polskich. Uczestniczył w pracach nad strategiami rozwojowymi samorządów w dziedzinach kultury i turystyki, projektami tworzenia szlaków kulturowych oraz monetyzacji turystyki historycznej w regionie południowego Bałtyku.

Dr Tomasz Gliniecki będzie odpowiedzialny za dział edukacji oraz archiwizacji Muzeum.

Mgr inż. Przemysław Kowalczuk, jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Nadzorował takie inwestycje jak budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach, budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu, budowa Nowego Centrum Targowego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Przemysław Kowalczuk będzie odpowiadał za sprawy administracyjne Muzeum.

Mateusz Błażewicz

 

4 thoughts on “Dr Tomasz Gliniecki zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej

 • Kolejni znajomi Pana Nawrockiego znajdują posadki w tym muzeum:]

  Kolesiostwo idzie już tak lawinowo, że niedługo powinno się zmienić nazwę. Z „Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na „Grupa Rekonstrukcji Historycznej PZPR”

  Odpowiedz
 • Paradne! Strefa, która na każdym kroku dyskredytowała budowe Muzeum, przede wszytskim jego kształt i formę teraz, kiedy owo Muzeum jest w rękach jedynej słusznej formacji, Strefa informuje o każdym wydarzeniu z Muzeum związanym.

  Strefo – bądź konsekwentna!

  (no chyba, że przekazy dnia przyszły)

  Odpowiedz
  • Liczy się wnętrze jak u Hanki, RumCajsie

   Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.