Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych jest niezależną organizacją obywatelską, która wspiera inne organizacje pozarządowe oraz wszelkie inicjatywy (mieszkańców oraz grup nieformalnych) służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

„Mobilizuj, lecz nie organizuj!”

Fundacja RC oferuje dedykowane szkolenia, specjalistyczne doradztwo (w tym: projektowe, księgowe, formalno-prawne, medialne, ICT), miniwizyty studialne, spotkania informacyjno-szkoleniowe (np. zmiany w przepisach, informacje o konkursach grantowych, sposoby współpracy z administracją publiczną). To także wykłady motywacyjne, możliwość spotkania ciekawych ludzi w czasie warsztatów, coaching rozwojowy oraz opieka merytoryczna nad organizacjami borykającymi się z różnego rodzaju trudnościami.

Fundacja RC działa od 28 lat. Liczba wspartych NGO sięga 4000, mieszkańców – 1500. Liczba pozyskanych środków wynosi 25 milionów zł, a zrealizowanych projektów 300. Jednym z obszarów działań Fundacji jest renowacja Dworu Uphagenów („Mon Plaisir”, bardziej znany jako Pałac Ślubów), bowiem to właśnie on jest siedzibą organizacji.  Zabytkowy dwór z 1814 roku wymaga szerokiego remontu, którego celem jest przywrócenie zabytkowym elementom pełnej wartości technicznej z jednoczesnym zachowaniem ich walorów historycznych, architektonicznych i artystycznych.  Prace finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  III etap zamknął się kwotą 600 000 zł.

Dwór Uphagenów przed i po remoncie.
Dwór Uphagenów przed i po remoncie.
Dwór Uphagenów przed i po remoncie.

18 sierpnia Fundacja RC zaprosiła nas na świętowanie renowacji byłego Pałacu Ślubów. Był Teatr Korkoro i Golden Gate String Quartet, był koncert pianistki i wokalistki Pauliny Zaborowskiej. Krystyna Ochędzan przygotowała gawędę na temat Jana Uphagena. Widzieliśmy show z ogniem, piliśmy wino i jedliśmy bigos. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna Krzysztofa Chaos Olechnowicza; chętni mogli przejechać się handbike’em (co zapewniała Fundacja Aktywnie do Przodu!); a Stowarzyszenie Magnolia prezentowało kreatywne poidełka dla zwierząt.

Poniżej zapraszam do obejrzenia krótkich relacji (na stronie YT znajdziecie pod filmikami kontakty do organizacji), a wszystkich potrzebujących wsparcia ze strony Fundacji RC – do bezpośredniego kontaktu z Fundacją -> http://fundacjarc.org.pl/

Rowery napędzane rękami, dlaczego nie? Michał Antoniuk opowiada o innowacyjnych rowerach i idei jazdy na handbike’ach:

Stowarzyszenie Magnolia – piękno natury, kreatywność, radość, pasja:

Fundacja Plaster uczy zdrowo jeść, ale powstała w celu propagowania różnorodnych działań społecznych poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych:

Na koniec kilka słów od prezesa Fundacji RC, Jerzego Boczonia – zarówno o działalności Fundacji, jak i renowacji budynku:

Te oraz inne zapisy wideo z tego wydarzenia (w tym przemówienie M. Adamowicz i R. Twerda) można obejrzeć na naszym kanale YouTube.

Anna Pisarska-Umańska