Dwójka młodych ludzi z niezwykłą fascynacją do fotografii analogowej idąca w parze z zamiłowaniem do historii minionej epoki Polski Ludowej.

Naszymi kadrami staramy się cofnąć do czasów sentymentalnego komunizmu. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, korzystamy ze starych aparatów fotograficznych produkcji radzieckiej i polskiej jak również z materiałów światłoczułych produkowanych przez nieistniejące już dziś polskie zakłady Foton, wschodnio-niemieckie ORWO oraz radzieckie zakłady Svema.

Filmy odpowiednio naświetlone i wywołane (biorąc pod uwagę fakt ich przeterminowania) skanujemy, by móc pokazać nasze prace w sieci. Ponadto w domowej ciemni wytwarzamy również papierowe odbitki.

Staramy się uchwycić to, co jeszcze dziś przypomina dawne czasy, kadrując w sposób taki, aby pominąć dzisiejszą nowoczesność, która nieubłaganie obrasta sentymentalne miejsca. Nie jest to łatwe, niekiedy nawet niewykonalne, ale nieustannie poszukujemy takich miejsc, aby pokazać i przypomnieć o ich istnieniu.

W serwisie Instagram  można znaleźć więcej naszych fotografii, również spoza Gdańska.

Konrad Kolasa


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.