Dwójka młodych ludzi z niezwykłą fascynacją do fotografii analogowej idąca w parze z zamiłowaniem do historii minionej epoki Polski Ludowej.

Naszymi kadrami staramy się cofnąć do czasów sentymentalnego komunizmu. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, korzystamy ze starych aparatów fotograficznych produkcji radzieckiej i polskiej jak również z materiałów światłoczułych produkowanych przez nieistniejące już dziś polskie zakłady Foton, wschodnio-niemieckie ORWO oraz radzieckie zakłady Svema.

Filmy odpowiednio naświetlone i wywołane (biorąc pod uwagę fakt ich przeterminowania) skanujemy, by móc pokazać nasze prace w sieci. Ponadto w domowej ciemni wytwarzamy również papierowe odbitki.

Staramy się uchwycić to, co jeszcze dziś przypomina dawne czasy, kadrując w sposób taki, aby pominąć dzisiejszą nowoczesność, która nieubłaganie obrasta sentymentalne miejsca. Nie jest to łatwe, niekiedy nawet niewykonalne, ale nieustannie poszukujemy takich miejsc, aby pokazać i przypomnieć o ich istnieniu.

W serwisie Instagram  można znaleźć więcej naszych fotografii, również spoza Gdańska.

Konrad Kolasa

Dodaj opinię lub komentarz.