Miasto Gdańsk planuje przekształcić portal www.gdansk.pl, pełniącej do tej pory rolę typowej strony urzędowej w duży portal informacyjny, konkurujący na rynku lokalnych mediów z mediami tradycyjnymi. Planowy start nowego portalu to jesień, ale wcześniej prowadzona będzie (już jest) reorganizacja polegająca na uzupełnieniu zespołu medialnego o zawodowych dziennikarzy.
Na czele reorganizacji stanął p. Roman Daszczyński, były redaktor Gazety Wyborczej. Jak pisze prezydent Paweł Adamowicz na swoim blogu:

Poprosiłem redaktora Romana Daszczyńskiego by opracował nową koncepcję portalu miejskiego. Bo nasza miejska strona musi się zmieniać. Powinna być bardziej przyjazny dla gdańszczan. W sposób przystępny wyjaśniać złożone problemu gospodarcze i społeczne. Opowiadać o sprawach miasta przystępnym językiem, pozbawionym żargonu biurokratycznego, czytelnym i jasnym dla czytelników na każdym poziomie. Powinna pogłębić i poszerzyć przekaz i jakość odbioru.

Gdańska Trybuna Ludu

Rodzą się pytania. Czy taka powinna być rola portalu urzędowego? Czy taki portal nie stanie się narzędziem polityki komunikacyjnej władz miejskich?
Jaki będzie jego realny koszt utrzymania? Jak pokazuje przykład artykułów, które ukazały się już po wdrożeniu pierwszych zmian, nowa formuła daleka jest od obiektywizmu:

www.gdansk.pl/nasze-miasto,2121,39156.html

Na chwilę obecną brak konkretnych informacji, a odpowiedzi prezydenta i urzędników na zapytania strony społecznej (Gdańsk Obywatelski, poseł Piotr Bauć) zbudowane są na urzędniczej nowomowie, którą właśnie reorganizacja portalu, miała wyeliminować.
Brak informacji na temat struktury organizacyjnej urzędniczych mediów, oraz – co najważniejsze – kosztów dla podatnika. Nie pozostaje nic innego jak nadal drążyć temat i nie godzić się na taki skryty tryb działania.
Forma i przekaz medium urzędniczego może mieć zasadniczy wpływ na kształt lokalnej debaty.
Urząd Miejski nie powinien włączać się w tę debatę pod płaszczykiem obiektywnego komentatora, a w rzeczywistości narzędzia marketingowego władz miasta.

Piotr Bauć


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

One thought on “Gdańska Trybuna Ludu

  • jak mówił stary komunista Ciosek – w Polsce znakomicie funkcjonuje „kapitalizm państwowy”. masakra!

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.