21 czerwca 2017 r. (wtorek) w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku odbyła się pierwsza publiczna debata pt. „Co dalej po LOT?”.  Zaproszeni goście oraz mieszkańcy dyskutowali na temat przyszłych kierunków zagospodarowania działki, na której znajduje się obecnie budynek LOT.

zaproszeni goście

W debacie udział wzięli:

  • Tomasz Feil, prezes zarządu Elfeko SA, oraz Piotr Kossak reprezentujący właściciela terenu, a zarazem inwestora Elfeko S.A.
  • Bogusław Rutecki, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  • Tomasz Korzeniowski, prezes gdańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
  • Paweł Mrozek reprezentujący Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
  • Piotr Dwojacki, przedstawiciel Gdańska Obywatelskiego
  • Stanisław Michel, architekt, członek Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

Jaki cel przyświecał debacie?
Cel debaty był taki, żeby każdy mieszkaniec Gdańska, niezależnie od tego, jakie ma zapatrywania na sprawę odbudowy Dworu Gdańskiego (Danziger Hof) oraz przyszłości tego terenu, miał możliwość zabrania głosu. Uważamy bowiem, że przy projektowaniu tak ważnych dla historycznej tożsamości gdańszczan przestrzeni, jak rejon Bramy Wyżynnej, wszelkie decyzje odnoszące się do tego miejsca powinny uwzględniać sposób, w jaki sami mieszkańcy postrzegają zagospodarowanie tej części miasta. I chociaż podobne dyskusje w środowiskach architektów, urzędników, urbanistów i inwestorów są mało popularne, nam udało się skupić wszystkich aktorów gry o tę przestrzeń w jednym miejscu.

Co po LOT?
W pierwszej części debaty zaproszeni goście mieli możliwość przedstawienia swojego poglądu odnośnie tego, jak widziałby miejsce po dawnym budynku LOTu za kilka lat.

Paweł Mrozek

Według Pawła Mrozka z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej kwestia przyszłości budynku LOTu nie zasadza się na tym, czy odbudowywać/rekonstruować Danziger Hof, czy pójść z duchem modernizmu, ale na tym, czemu miałoby służyć miejsce i nowy budynek. Paweł Mrozek postulował, żeby miejsce obecnego LOTu zajął budynek, który oprócz tego, że służyłby ekonomicznym potrzebom Inwestora, stanowiłby też wypełnienie kompozycyjne zarówno dla Targu Węglowego, jak i pierzei ulicy Okopowej. Budynek gabarytowo powinien odpowiadać NBP, nawiązywać do otaczającej zabudowy, w końcu powinien być również świadectwem i dziedzictwem naszych czasów. Zwrócił uwagę, że w przeszłości twórcy i architekci tworzyli kamienice w duchu swojej epoki. Stąd też architekci obecnych czasów, dysponujący współczesnymi środkami wyrazu, powinni mieć możliwość wyrażenia ambicji i wizji odpowiadających dzisiejszym czasom.

Tomasz Feil

Tomasz Feil, prezes zarządu Elfeko S.A., wskazał, że bardzo by chciał, aby obiekt, który zostanie zbudowany, był wizytówką Gdańska. Powiedział, że nie wie, czy tak się stanie, natomiast będzie dążył do tego, żeby nowa zabudowa wpisywała się w założenia historyczne tego miejsca.  Z biznesowego punktu widzenia zależy mu na tym, żeby inwestycja maksymalnie wykorzystała możliwości, jakie dają obowiązujące na tym terenie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obiekt ma realizować  funkcje hotelowo-biurową. Uzupełnieniem tej funkcji ma być pasaż handlowy w niższych kondygnacjach budynku.  Jeżeli zaś chodzi o jego architektoniczny wyraz, to jaki kształt przybierze ostatecznie budynek zadecyduje Sąd Konkursowy, do którego oprócz przedstawiciela Inwestora wchodzą również specjaliści, którzy mają wykształcenie kierunkowe, świadomość miejsca i celu. Przyszły obiekt powinien nawiązywać pod względem wielkości do otaczającej go historycznej zabudowy, natomiast pod względem architektonicznym powinien wyrażać współczesną myślą architektoniczną.

Tomasz Korzeniowski

Z kolei według Tomasza Korzeniowskiego, prezesa gdańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, ze względu na umiejscowienie historycznego gmachu Danziger Hof na terenie wpisanym do rejestru zabytków, jako układu urabnistyczno-architektonicznego, obowiązkiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będzie zadbanie o to, żeby proponowana forma odzwierciedlała cechy charakterystyczne dla tego zespołu pod względem formy architektonicznej, stylu oraz zastosowanych materiałów. Według Tomasza Korzeniowskiego najlepiej dla bezpieczeństwa prawnego i materialnego Inwestora będzie, jeśli będzie on precyzyjnie posiłkował się literą prawa, aby w przyszłości – jak już inwestycja zostanie zakończona – nikt jemu nie zarzucił, że została zrealizowana w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Stanisław Michel

Stanisław Michel, architekt, właściciel pracowni architektonicznej AP Michel, zwrócił uwagę na konieczność zachowania stylu architektonicznego tego miejsca. Nie jest zwolennikiem rekonstrukcji Danziger Hofu, ale postuluje zachowanie idei kompozycji plastycznej nowej zabudowy, tak żeby wkomponowywała się ona w zabudowę XIX-wiecznego gmachu Narodowego Banku Polskiego.

Piotr Dwojacki

Piotr Dwojacki reprezentujący ruch miejski Gdańsk Obywatelski, zwrócił uwagę na konieczność stworzenia przyjaznej przestrzeni bez względu na to, czy ostatecznie Danziger Hof zostanie odbudowany, czy w jego miejscu powstanie zabudowa nowoczesna z elementami historyzującymi. Budynek powinien wtapiać się kompozycyjnie w okolice. Nie przez podobieństwo stylu, ale przez takie podobieństwo, które zapewni, że nie będzie rzucał się w oczy.  Jednocześnie wskazał  przykłady nieudanych rekonstrukcji jako argument przeciw rekonstruowaniu Danziger Hofu.

This slideshow requires JavaScript.

Przywrócić symetrię wokół Bramy Wyżynnej
W drugiej części debaty, zdecydowanie ciekawszej, głos należał do publiczności i mieszkańców. Przeważały głosy osób opowiadających się za koniecznością wpasowania nowej zabudowy w historyczny charakter miejsca. Pytano inwestora o cel inwestycji, o to jak zamierza połączyć funkcjonalność inwestycji z koniecznością nawiązania do otaczającej zabudowy oraz Targu Węglowego.

Głos publiczności:

Postulowano również  nierozpatrywanie tego budynku w oderwaniu od dzisiejszego budynku NBP,  stworzenie przyjaznej przestrzeni wokół nowej zabudowy. Padła również propozycja, żeby przywrócić na nowo symetrię wokół Bramy Wyżynnej poprzez odpowiednie zmiany w układzie drogowym. Postulowano likwidację przejścia podziemnego i zastąpienia go przejściami naziemnymi.

Głos publiczności:

Na zakończenie debaty głos zabrał Tomasz Feil:

Obecnie toczy się II etap konkursu architektonicznego, w ramach którego wyłoniona zostanie ostateczna koncepcja architektoniczno-budowlana przyszłej zabudowy terenu po budynku LOT. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 października 2017 r.

Zapraszamy do obejrzenia całego zapisu wideo z wydarzenia. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w debacie oraz pasjonującą dyskusję.

Zapis wideo WMG VIDEO.

Mateusz Błażewicz

 

2 thoughts on “Debata „Co dalej po LOT?” – relacja

  • Jestem mieszkańcem Gdańska od 1945 roku, przywieziony tu przez rodziców jako 12 letnie dziecko.Dobrze pamiętam Gdańsk z tego okresu. Pamiętam przeprawy ulicą Długą krętą wydeptaną w gruzach ścieżką wśród sterczących kikutów wieży Ratusza Prawego Miasta i grożących zawaleniem przy najmniejszym podmuchu wiatru resztek ścian Dworu Artusa, Złotej kamieniczki czy Złotej i Zielonej Bramy. Na tle tego wywołanego z pamięci obrazka mam pytanie do dzisiejszych „moralistów”, że „zabytków się nie odbudowuje” Czy gdyby wówczas w 1945 roku przeważyło takie zdanie to dzisiaj mieli byśmy w Gdańsku tylu turystów z całego świata podziwiających nasze piękne miasto, czy gdzieś w dalekiej Japonii budowano by Pałac Ślubów na podstawie fotografii Gdańskiego Dworca Głównego zrobionej przez japońskiego turystę i czy Gdańsk miał by podstawę do startowania w konkursie najpiękniejszych miast turystycznych? Dlatego więc uszanujcie panowie zwolennicy „szkła i betonu” pamięć dwunastoletniego dziecka i po prostu odbudujcie „Danziger Hof” z jego pierwotną funkcją reprezentacyjnego hotelu i niech wystarczy nam gdańszczanom ta „nowoczesność” budowana po drugiej stronie ulicy, której niewątpliwą jedyną zaletą będzie to, że byle jaka bomba ewentualnych przyszłych wojen jej nie zniszczy.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.